Paczka do Rwandy


Paczka do Rwandy
Paczka do Rwandy

Paczka do Rwandy

Rwanda (Republika Rwandy) to afrykańskie państwo położone pomiędzy Demokratyczną Republiką Konga a Tanzanią. Mieszka tu bardzo dużo młodych ludzi, których średnia wieku do 18,7 lat. To także najgęściej zaludniony kraj w Afryce, łączna liczba ludności to ponad 10 mln. Na jej terenie znajdują się trzy Parki Narodowe oraz wiele hoteli i ośrodków wypoczynkowych. Językami urzędowymi są: rwanda, angielski, francuski.

Firmy kurierskie pomagają dostarczać przesyłki zagraniczne do Rwandy. Aby skorzystać z tej usługi należy wypełnić formularz zamówienia na KurJerzy.pl. Kurier przyjedzie po paczkę, zabierze ją i dostarczy do odbiorcy. Bez wychodzenia z domu można załatwić wszystkie formalności. Warto podkreślić, że paczka do Rwandy może zostać nadana zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy.


Kod pocztowy

Rwanda nie posiada kodu pocztowego.

Czego nie można przesyłać?
W oparciu o obowiązujące przepisy powstałą lista przedmiotów zabronionych w transporcie, na podstawie której firmy kurierskie mogą odmówić przewożenia określonych towarów: Przedmioty zabronione. Zawiera ona np. takie produkty, jak artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny itp. Możemy się z nią zapoznać m.in. na stronach firm kurierskich.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?

Z Polski do Rwandy najczęściej przesyła się:

  • Komputery
  • Odzież
  • Sprzęt elektroniczny
  • Dokumenty

Pełność w dostarczeniu przesyłek do Rwandy zapewnia firma kurierska UPS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka do Rwandy.