Reklamacje

Uszkodzenie lub ubytek zawartości przesyłki

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Jeżeli nie ma możliwości spisania protokołu szkody w momencie odebrania przesyłki, należy zgłosić fakt uszkodzenia firmie kurierskiej w ciągu 5 dni roboczych. Po wcześniejszym umówieniu firma kurierska wyznaczy pracownika, który przyjedzie wypisać protokół szkody. Reklamację należy składać w formie elektronicznej, przesyłając skany dokumentów do biura obsługi klienta serwisu KurJerzy.pl.

  Wymagane dokumenty:

  • protokół szkody sporządzony przez kuriera
  • wypełniony formularz reklamacyjny
  • skan listu przewozowego
  • dokumenty potwierdzające wartość przesyłki (paragon, faktura, umowa kupna/sprzedaży, kosztorys wytworzenia, kosztorys naprawy)
  • opcjonalnie zdjęcia uszkodzonej przesyłki, opakowania i jej zawartości

  Termin składania reklamacji: 14 dni od daty nadania przesyłki
  Termin rozpatrzenia reklamacji: 30 dni od złożenia reklamacji.
  W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia może zostać wydłużony przez firmę kurierską.

  Reklamujący ma możliwość złożenia odwołania od decyzji firmy kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Jeżeli nie ma możliwości spisania protokołu szkody w momencie odebrania przesyłki, należy zgłosić fakt uszkodzenia firmie kurierskiej w ciągu 5 dni roboczych. Po wcześniejszym umówieniu firma kurierska wyznaczy pracownika, który przyjedzie wypisać protokół szkody. Reklamację należy składać w formie elektronicznej, przesyłając skany dokumentów do biura obsługi klienta serwisu KurJerzy.pl.

  Wymagane dokumenty:

  • protokół szkody sporządzony przez kuriera
  • wypełniony formularz reklamacyjny
  • skan listu przewozowego
  • dokumenty potwierdzające wartość przesyłki (paragon, faktura, umowa kupna/sprzedaży, kosztorys wytworzenia, kosztorys naprawy)
  • opcjonalnie zdjęcia uszkodzonej przesyłki, opakowania i jej zawartości

  Termin składania reklamacji: 12 miesięcy od daty nadania przesyłki
  Termin rozpatrzenia reklamacji: 30 dni od złożenia reklamacji.
  W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia może zostać wydłużony przez firmę kurierską.

  Reklamujący ma możliwość złożenia odwołania od decyzji firmy kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia poinformuj o tym fakcie kuriera aby spisał protokół szkody. Jeżeli nie ma możliwości spisania go w momencie odebrania przesyłki, należy sporządzić szkodę poprzez stronę: https://protokol.dpd.com.pl/ Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie po wykryciu szkody. Następnie należy pobrać sporządzony dokument w formacie PDF.

  UWAGA
  Data sporządzenia szkody może mieć realny wpływ na decyzje przewoźnika w późniejszym procesie reklamacyjnym. Reklamację należy składać w formie elektronicznej, przesyłając skany dokumentów do biura obsługi klienta serwisu KurJerzy.pl.

  Wymagane dokumenty:

  • protokół szkody
  • wypełniony formularz reklamacyjny
  • skan listu przewozowego
  • dowód zakupu potwierdzającego wartość przesyłki (paragon, faktura, umowa kupna/sprzedaży, kosztorys wytworzenia, kosztorys naprawy)
  • opcjonalnie zdjęcia przesyłki przedstawiające uszkodzoną zawartość oraz opakowanie zewnętrzne

  Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

  Termin składania reklamacji: 12 miesięcy od daty nadania przesyłki do paczek pocztowych (do 20 kg) oraz 7 dni od daty doręczenia dla paczek powyżej 20 kg.
  Termin rozpatrzenia reklamacji: 30 dni od złożenia reklamacji.

  Reklamujący ma możliwość złożenia odwołania od decyzji firmy kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki należy spisać protokół szkody w obecności kuriera.

  UWAGA
  Jeżeli nie ma możliwości spisania protokołu szkody w momencie odebrania przesyłki, należy niezwłocznie skontaktować się z biurem obsługi klienta serwisu KurJerzy.pl. Pomożemy w ustaleniu, czy istnieje możliwość, aby w danej lokalizacji przyjechał przedstawiciel firmy kurierskiej w celu spisania protokołu szkody, lub czy jest możliwość rozpoczęcia procesu reklamacyjnego bez spisywania protokołu szkody.

  Reklamację należy składać w formie elektronicznej, przesyłając skany dokumentów do biura obsługi klienta serwisu KurJerzy.pl.

  Wymagane dokumenty:

  • protokół szkody (w przypadku jeżeli został spisany)
  • wypełniony formularz reklamacyjny
  • skan listu przewozowego
  • dokumenty potwierdzające wartość przesyłki (paragon, faktura, umowa kupna/sprzedaży, kosztorys wytworzenia, kosztorys naprawy)
  • zdjęcia uszkodzonej przesyłki, opakowania i jej zawartości oraz zabezpieczeń zastosowanych wewnątrz przesyłki

  Termin składania reklamacji: 12 miesięcy od daty nadania przesyłki
  Termin rozpatrzenia reklamacji: 30 dni od złożenia reklamacji.
  W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia może zostać wydłużony przez firmę kurierską.

  Reklamujący ma możliwość złożenia odwołania od decyzji firmy kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

 5. Reklamacja składana jest przez stronę, która jest w posiadaniu przesyłki (Odbiorca jeżeli przesyłka została doręczona. Nadawca jeżeli przesyłka została zwrócona lub nie odebrania przez odbiorcę). Uszkodzenie lub ubytek przesyłki należy zgłaszać jak najszybciej, kontaktując się z infolinią firmy InPost pod numerem 722 444 000 lub 746 600 000.

  Wymagane dokumenty:

  • protokół szkody sporządzony przez kuriera (nie wymagane jeżeli była to przesyłka paczkomatowa)
  • skan listu przewozowego
  • dokumenty potwierdzające wartość przesyłki (paragon, faktura, umowa kupna/sprzedaży, kosztorys wytworzenia, kosztorys naprawy)
  • opcjonalnie zdjęcia uszkodzonej przesyłki, opakowania i jej zawartości
  • wypełniony formularz reklamacyjny

  Termin składania reklamacji: 12 miesięcy od daty nadania przesyłki
  Termin rozpatrzenia reklamacji: 30 dni od złożenia reklamacji.
  W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia może zostać wydłużony przez firmę kurierską.

  Reklamujący ma możliwość złożenia odwołania od decyzji firmy kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia poinformuj nas o tym fakcie niezwłocznie. Reklamację należy składać w formie elektronicznej, przesyłając skany dokumentów do biura obsługi klienta serwisu KurJerzy.pl.

  Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz reklamacyjny
  • skan listu przewozowego z pokwitowaniem kuriera
  • dowód zakupu potwierdzającego wartość przesyłki (paragon, faktura, umowa kupna/sprzedaży, kosztorys wytworzenia, kosztorys naprawy)
  • bezwzględnie zdjęcia przesyłki przedstawiające uszkodzoną zawartość oraz opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczenia

  Termin składania reklamacji: 21 dni od daty doręczenia
  Termin rozpatrzenia reklamacji: 30 dni od złożenia kompletnej reklamacji.
  W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia może zostać wydłużony przez firmę kurierską.

  Reklamujący ma możliwość złożenia odwołania od decyzji firmy kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia poinformuj o tym fakcie kuriera, aby spisał protokół szkody. Jeżeli nie ma możliwości spisania go w momencie odebrania przesyłki, należy zgłosić fakt uszkodzenia firmie kurierskiej w ciągu 5 dni roboczych. Po wcześniejszym umówieniu firma kurierska wyznaczy pracownika, który przyjedzie wypisać wspomniany dokument. Reklamację należy składać w formie elektronicznej, przesyłając skany dokumentów do biura obsługi klienta serwisu KurJerzy.pl.

  Wymagane dokumenty:

  • protokół szkody sporządzony przez kuriera
  • wypełniony formularz reklamacyjny
  • skan listu przewozowego
  • dowód zakupu potwierdzającego wartość przesyłki (paragon, faktura, umowa kupna/sprzedaży, kosztorys wytworzenia, kosztorys naprawy)
  • opcjonalnie zdjęcia przesyłki przedstawiające uszkodzoną zawartość oraz opakowanie zewnętrzne

  Termin składania reklamacji: 12 miesięcy od daty nadania przesyłki
  Termin rozpatrzenia reklamacji: 30 dni od złożenia kompletnej reklamacji.
  W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia może zostać wydłużony przez firmę kurierską.

  Reklamujący ma możliwość złożenia odwołania od decyzji firmy kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

 8. Reklamację należy składać w formie elektronicznej, przesyłając skany dokumentów do biura obsługi klienta serwisu KurJerzy.pl.

  Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz reklamacyjny
  • skan listu przewozowego
  • dokumenty potwierdzające wartość przesyłki (paragon, faktura, umowa kupna/sprzedaży, kosztorys wytworzenia, kosztorys naprawy)
  • zdjęcia uszkodzonej przesyłki, opakowania i jej zawartości

  Termin składania reklamacji: 12 miesięcy od daty nadania przesyłki
  Termin rozpatrzenia reklamacji: 30 dni od złożenia reklamacji.
  W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia może zostać wydłużony przez firmę kurierską.

  Reklamujący ma możliwość złożenia odwołania od decyzji firmy kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

Zgubienie przesyłki

 1. Zagubienie przesyłki należy zgłaszać jak najszybciej kontaktująć się z biurem obsługi klienta seriwsu KurJerzy.pl. Niepokojącym objawem, świadczącym o zaginięciu przesyłki, może być brak aktualizacji statusu przesyłki w ostatnich 48h. Ze zgłoszeniem zaginięcia nie można zwlekać dłużej niż 21 dni od daty planowanego doręczenia przesyłki.

  Wymagane dokumenty i informacje:

  • dokładny opis opakowania przesyłki (kolor, rodzaj opakowania, kolor taśmy, stretchu, znaki szczególne itp.)
  • dokładny opis zabezpieczenia przedmiotów wewnątrz opakowania (folia bąbelkowa, wypełniacz, styropian itp.)
  • dokładny opis przedmiotu znajdującego się w przesyłce (kolor, ilość, materiał wykonania, producent, numery seryjne, wymiar itp.)
  • opcjonalnie zdjęcia przesyłki i zawartości
  • aktualne numery telefonu osób kontaktowych po stronie nadawcy i odbiorcy
  • skan dowodu nadania przesyłki z widocznym podpisem kuriera

  UWAGA
  Od dokładności sporządzenia opisu przesyłki i jej zawartości zależy czas i powodzenie poszukiwań przesyłki. Poszukiwania wykonywane są w rejonie nadania przesyłki oraz równolegle w magazynach i sortowniach na całym świecie. W tym samym czasie zaginięciu może ulec wiele przesyłek o tej samej zawartości dlatego ważne są informację/szczegóły, które pomogą ustalić prawidłowego właściciela.

  Termin poszukiwań: 30 dni od momentu zarejestrowania sprawy w systemie przewoźnika

  Reklamację z tytułu zagubienia przesyłki można składać dopiero po zakończeniu poszukiwań czyli nie szybciej niż 30 dni od momentu zgłoszenia sprawy u przewoźnika, lub otrzymania informacji o wcześniejszym zakończeniu poszukiwań.

  Wymagane dokumenty do realizacji reklamacji z tytułu zagubienia przesyłki:

  • wypełniony formularz reklamacyjny
  • dowód nadania z pokwitowaniem kuriera
  • skan dowodu nadania przesyłki z widocznym podpisem kuriera
  • dokumenty potwierdzające wartość przesyłki (paragon, faktura, umowa kupna/sprzedaży, kosztorys wytworzenia, kosztorys naprawy)

  Reklamujący ma możliwość złożenia odwołania od decyzji firmy kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

 2. Zagubienie przesyłki należy zgłaszać jak najszybciej kontaktująć się z biurem obsługi klienta seriwsu KurJerzy.pl. Niepokojącym objawem, świadczącym o zaginięciu przesyłki, może być brak aktualizacji statusu przesyłki w ostatnich 48h.

  Wymagane dokumenty i informacje:

  • dokładny opis opakowania przesyłki (kolor, rodzaj opakowania, kolor taśmy, stretchu, znaki szczególne itp.)
  • dokładny opis zabezpieczenia przedmiotów wewnątrz opakowania (folia bąbelkowa, wypełniacz, styropian itp.)
  • dokładny opis przedmiotu znajdującego się w przesyłce (kolor, ilość, materiał wykonania, producent, numery seryjne, wymiar itp.)
  • opcjonalnie zdjęcia przesyłki i zawartości
  • aktualne numery telefonu osób kontaktowych po stronie nadawcy i odbiorcy
  • skan dowodu nadania przesyłki z widocznym podpisem kuriera

  UWAGA
  Od dokładności sporządzenia opisu przesyłki i jej zawartości zależy czas i powodzenie poszukiwań przesyłki. Poszukiwania wykonywane są w rejonie nadania przesyłki oraz równolegle w magazynach i sortowniach na całym świecie. W tym samym czasie zaginięciu może ulec wiele przesyłek o tej samej zawartości dlatego ważne są informację/szczegóły, które pomogą ustalić prawidłowego właściciela.

  Termin poszukiwań: 30 dni od momentu zarejestrowania sprawy w systemie przewoźnika

  Reklamację z tytułu zagubienia przesyłki można składać dopiero po zakończeniu poszukiwań czyli nie szybciej niż 30 dni od momentu zgłoszenia sprawy u przewoźnika, lub otrzymania informacji o wcześniejszym zakończeniu poszukiwań.

  Wymagane dokumenty do realizacji reklamacji z tytułu zagubienia przesyłki:

  • wypełniony formularz reklamacyjny
  • dowód nadania z pokwitowaniem kuriera
  • dokumenty potwierdzające wartość przesyłki (paragon, faktura, umowa kupna/sprzedaży, kosztorys wytworzenia, kosztorys naprawy)

  Reklamujący ma możliwość złożenia odwołania od decyzji firmy kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

 3. Zagubienie przesyłki należy zgłaszać jak najszybciej kontaktując się z biurem obsługi klienta serwisu KurJerzy.pl. Niepokojącym objawem, świadczącym o zaginięciu przesyłki, może być brak aktualizacji statusu przesyłki w ostatnich 48h.

  Wymagane dokumenty i informacje:

  • dokładny opis opakowania przesyłki (kolor, rodzaj opakowania, kolor taśmy, stretchu, znaki szczególne itp.)
  • dokładny opis zabezpieczenia przedmiotów wewnątrz opakowania (folia bąbelkowa, wypełniacz, styropian itp.)
  • dokładny opis przedmiotu znajdującego się w przesyłce (kolor, ilość, materiał wykonania, producent, numery seryjne, wymiar itp.)
  • opcjonalnie zdjęcia przesyłki i zawartości
  • aktualne numery telefonu osób kontaktowych po stronie nadawcy i odbiorcy
  • skan dowodu nadania przesyłki z widocznym podpisem kuriera

  UWAGA
  Od dokładności podania opisu przesyłki i jej zawartości zależy czas i powodzenie poszukiwań przesyłki. Poszukiwania wykonywane są w rejonie nadania przesyłki oraz równolegle w magazynach i sortowniach na całym świecie. W tym samym czasie zaginięciu może ulec wiele przesyłek o tej samej zawartości dlatego ważne są informację/szczegóły, które pomogą ustalić prawidłowego właściciela.

  Reklamację z tytułu zagubienia przesyłki można składać dopiero po uznaniu przesyłki za zagubioną przesyłając do biura obsługi klienta kurJerzy.pl następujące dokumenty:.

  Wymagane dokumenty do realizacji reklamacji z tytułu zagubienia przesyłki:

  • wypełniony formularz reklamacyjny
  • skan listu przewozowego z pokwitowaniem kuriera
  • dowód zakupu potwierdzającego wartość przesyłki (paragon, faktura, umowa kupna/sprzedaży, kosztorys wytworzenia, kosztorys naprawy)

  Termin składania reklamacji: 12 miesięcy do paczek pocztowych (do 20 kg) od daty kiedy przesyłka uznana została przez DPD jako zagubioną oraz 7 dni od daty uznania za utraconą dla paczek powyżej 20 kg.

  Termin rozpatrzenia reklamacji: 30 dni od złożenia reklamacji.

  Reklamujący ma możliwość złożenia odwołania od decyzji firmy kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
  Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

 4. Zagubienie przesyłki należy zgłaszać jak najszybciej kontaktująć się z biurem obsługi klienta seriwsu KurJerzy.pl. Niepokojącym objawem, świadczącym o zaginięciu przesyłki, może być brak aktualizacji statusu przesyłki w ostatnich 48h.

  Wymagane dokumenty i informacje:

  • dokładny opis opakowania przesyłki (kolor, rodzaj opakowania, kolor taśmy, stretchu, znaki szczególne itp.)
  • dokładny opis zabezpieczenia przedmiotów wewnątrz opakowania (folia bąbelkowa, wypełniacz, styropian itp.)
  • dokładny opis przedmiotu znajdującego się w przesyłce (kolor, ilość, materiał wykonania, producent, numery seryjne, wymiar itp.)
  • opcjonalnie zdjęcia przesyłki i zawartości
  • aktualne numery telefonu nadawcy i odbiorcy
  • skan dowodu nadania przesyłki z widocznym podpisem kuriera
  • wypełniony formularz invoice proforma

  UWAGA
  Od dokładności sporządzenia opisu przesyłki i jej zawartości zależy czas i powodzenie poszukiwań przesyłki. Poszukiwania wykonywane są w rejonie nadania przesyłki oraz równolegle w magazynach i sortowniach na całym świecie. W tym samym czasie zaginięciu może ulec wiele przesyłek o tej samej zawartości dlatego ważne są informację/szczegóły, które pomogą ustalić prawidłowego właściciela.

  Termin poszukiwań: 21 dni od momentu zarejestrowania sprawy w systemie przewoźnika

  Reklamację z tytułu zagubienia przesyłki można składać dopiero po zakończeniu poszukiwań czyli nie szybciej niż 21 dni od momentu zgłoszenia sprawy u przewoźnika.

  Wymagane dokumenty do realizacji reklamacji z tytułu zagubienia przesyłki:

  • wypełniony formularz reklamacyjny
  • dowód nadania z pokwitowaniem kuriera
  • skan dowodu nadania przesyłki z widocznym podpisem kuriera
  • dokumenty potwierdzające wartość przesyłki (paragon, faktura, umowa kupna/sprzedaży, kosztorys wytworzenia, kosztorys naprawy)

  Reklamujący ma możliwość złożenia odwołania od decyzji firmy kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

 5. Zagubienie przesyłki należy zgłaszać jak najszybciej kontaktująć z infolinią firmy InPost pod numerem 722 444 000 lub 746 600 000. Niepokojącym objawem, świadczącym o zaginięciu przesyłki, może być brak aktualizacji statusu przesyłki w ostatnich 48h.

  Wymagane dokumenty i informacje:

  • numer przesyłki
  • dokładny opis opakowania przesyłki (kolor, rodzaj opakowania, kolor taśmy, stretchu, znaki szczególne itp.)
  • dokładny opis zabezpieczenia przedmiotów wewnątrz opakowania (folia bąbelkowa, wypełniacz, styropian itp.)
  • dokładny opis przedmiotu znajdującego się w przesyłce (kolor, ilość, materiał wykonania, producent, numery seryjne, wymiar itp.)
  • opcjonalnie zdjęcia przesyłki i zawartości
 6. Zagubienie przesyłki należy zgłaszać jak najszybciej kontaktując się z biurem obsługi klienta serwisu KurJerzy.pl.

  Wymagane dokumenty i informacje:

  • dokładny opis opakowania zewnętrznego (kolor, rodzaj opakowania, kolor taśmy, stretchu, znaki szczególne, wymiary itp.)
  • dokładny opis zabezpieczenia przedmiotów wewnątrz opakowania (folia bąbelkowa, wypełniacz, styropian itp.)
  • dokładny opis przedmiotu znajdującego się w przesyłce (kolor, ilość, materiał wykonania, producent, numery seryjne, wymiar itp.)
  • przykładowe zdjęcia zawartości, ewentualnie link do strony internetowej ze zdjęciem wysłanego towaru
  • aktualne numery telefonu osób kontaktowych po stronie nadawcy i odbiorcy
  • skan dowodu nadania przesyłki z widocznym podpisem kuriera

  UWAGA
  Od dokładności podania opisu przesyłki i jej zawartości zależy czas i powodzenie poszukiwań przesyłki. Poszukiwania wykonywane są w rejonie nadania przesyłki oraz równolegle w magazynach i sortowniach na całym świecie. W tym samym czasie zaginięciu może ulec wiele przesyłek o tej samej zawartości dlatego ważne są informację/szczegóły, które pomogą ustalić prawidłowego właściciela.

  Termin poszukiwań: Poszukiwania trwają 8 dni roboczych.

  Reklamację z tytułu zagubienia przesyłki można składać dopiero po zakończeniu poszukiwań przesyłając do biura obsługi klienta kurJerzy.pl dokumenty:

  • wypełniony formularz reklamacyjny
  • skan listu przewozowego
  • dowód zakupu potwierdzającego wartość przesyłki (paragon, faktura, umowa kupna/sprzedaży, kosztorys wytworzenia, kosztorys naprawy)

  Zagubienie czy błędne doręczenie musi być zgłoszone maksymalnie w terminie 9 miesięcy licząc od dnia nadania przesyłki.

  Reklamujący ma możliwość złożenia odwołania od decyzji firmy kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
  Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

 7. Zagubienie przesyłki należy zgłaszać jak najszybciej kontaktując się z biurem obsługi klienta serwisu KurJerzy.pl. Niepokojącym objawem, świadczącym o zaginięciu przesyłki, może być brak aktualizacji statusu przesyłki w ostatnich 48h

  Wymagane dokumenty i informacje:

  • dokładny opis opakowania przesyłki (kolor, rodzaj opakowania, kolor taśmy, stretchu, znaki szczególne itp.)
  • dokładny opis zabezpieczenia przedmiotów wewnątrz opakowania (folia bąbelkowa, wypełniacz, styropian itp.)
  • dokładny opis przedmiotu znajdującego się w przesyłce (kolor, ilość, materiał wykonania, producent, numery seryjne, wymiar itp.)
  • opcjonalnie zdjęcia przesyłki i zawartości
  • aktualne numery telefonu osób kontaktowych po stronie nadawcy i odbiorcy
  • skan dowodu nadania przesyłki z widocznym podpisem kuriera

  UWAGA
  Od dokładności podania opisu przesyłki i jej zawartości zależy czas i powodzenie poszukiwań przesyłki. Poszukiwania wykonywane są w rejonie nadania przesyłki oraz równolegle w magazynach i sortowniach na całym świecie. W tym samym czasie zaginięciu może ulec wiele przesyłek o tej samej zawartości dlatego ważne są informację/szczegóły, które pomogą ustalić prawidłowego właściciela.

  Reklamację z tytułu zagubienia przesyłki można składać dopiero po zakończeniu poszukiwań.

  Wymagane dokumenty do realizacji reklamacji z tytułu zagubienia przesyłki:

  • wypełniony formularz reklamacyjny
  • skan listu przewozowego
  • dowód zakupu potwierdzającego wartość przesyłki (paragon, faktura, umowa kupna/sprzedaży, kosztorys wytworzenia, kosztorys naprawy)

  Reklamujący ma możliwość złożenia odwołania od decyzji firmy kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Firma kurierska zastrzega sobie możliwość wezwania reklamującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.

 8. Zagubienie przesyłki należy zgłaszać jak najszybciej kontaktująć z infolinią firmy ORLEN Paczka pod numerem 22 33 33 999 lub 22 693 70 00. Niepokojącym objawem, świadczącym o zaginięciu przesyłki, może być brak aktualizacji statusu przesyłki w ostatnich 48h.

  Wymagane dokumenty i informacje:

  • numer przesyłki
  • dokładny opis opakowania przesyłki (kolor, rodzaj opakowania, kolor taśmy, stretchu, znaki szczególne itp.)
  • dokładny opis zabezpieczenia przedmiotów wewnątrz opakowania (folia bąbelkowa, wypełniacz, styropian itp.)
  • dokładny opis przedmiotu znajdującego się w przesyłce (kolor, ilość, materiał wykonania, producent, numery seryjne, wymiar itp.)
  • opcjonalnie zdjęcia przesyłki i zawartości

Weryfikacja wymiarów i nieterminowa dostawa

 1. Reklamacje z tytułu nieterminowego dostarczenia przesyłki należy zgłaszać elektronicznie, kontaktująć się biurem obsługi klienta seriwsu KurJerzy.pl

  Termin składania reklamacji:

  • DHL - 12 miesięcy od daty dostarczenia przesyłki
  • UPS - 15 dni od gwarantowanej daty doręczenia
  • DPD – 7 dni od przyjęcia przesyłki
  • GLS - 30 dni od daty dostarczenia przesyłki
  • FedEx - 21 dni kalendarzowych od daty wydania przesyłki do transportu
  • InPost -12 miesięcy od daty dostarczenia przesyłk
  • ORLEN Paczka - 12 miesięcy od daty dostarczenia przesyłki

  Termin rozpatrzenia reklamacji: 30 dni od złożenia reklamacji.
  W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia może zostać wydłużony przez firmę kurierską.

  UWAGA
  Mimo długiego terminu wyznaczonego na możliwość złożenia reklamacji proponujemy nie zwlekać dłużej niż 30 dni od nadania przesyłki. Im dłuższy czas oczekiwania tym większe prawdopodobieństwo archiwizowania statusów przesyłki przez firmę kurierską, a co za tym idzie utrudnione dochodzenie zwrotu kosztów transportu.

 2. Reklamacja z tytułu weryfikacji przesyłki i doliczenia dodatkowych kosztów należy do jednych z najtrudniejszych zagadnień. Firmy kurierskie posiadają certyfikowane urządzenia pomiarowe, które mierzą i ważą przesyłkę z dokładnością co do milimetra i grama. Po dokonaniu pomiaru firma kurierska nie ma obowiązku przedstawienia dokumentacji fotograficznej.

  Jak w takim razie przeprowadzić proces reklamacyjny? Należy skontaktować się z biurem obsługi klienta serwisu KurJerzy.pl. Przydatne będą wszystkie dokumenty mogące potwierdzić wagę, wymiary i sposób zapakowania przesyłki.

  Przykładowe dokumenty:

  • dokumentacja zdjęciowa wykonana przez nadawcę lub odbiorcę (z wykorzystaniem miary lub wagi)
  • dokumentacja producenta jeżeli towar był wysyłany w oryginalnym opakowaniu
  • orzeczenie odbiorcy o stanie przesyłki, rodzaju zapakowania, wymiarach i wadze przesyłki

  Zdajemy sobie sprawę, że trudno jest zebrać taki rodzaj dokumentacji już po nadaniu przesyłki. Sprawy tego typu nie należą do prostych, wymagają cierpliwości i co najważniejsze pełnej współpracy z biurem obsługi klienta. Nasz zespół bazując na wieloletnim doświadczeniu pomoże Państwu w zgromadzeniu potrzebnej dokumentacji.

  Termin składania reklamacji: 12 miesięcy od daty nadania przesyłki
  Termin rozpatrzenia reklamacji: 30 dni od złożenia reklamacji.
  W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia może zostać wydłużony przez firmę kurierską.

  Pomocne artykuły:

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności.