Polityka prywatności

§1 Administrator danych

Jako operator Serwisu KurJerzy.pl, Richert KurJerzy sp. k. z siedzibą w Gdańsku 80-374, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 1/108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000490123, dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych i jesteśmy ich administratorem w oparciu o Rozporządzenie ogólne o Ochronie Danych Osobowych. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu KurJerzy.pl prosimy kierować poprzez formularzu kontaktowym.

§2 Bezpieczeństwo danych

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§3 Zakres zbieranych danych

Zbieramy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numer rachunku bankowego, numer telefonu, zawartość przesyłki, adres e-mail.

§4 Sposób przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy gdy korzystasz z naszego Serwisu, np. podczas:
- rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania konta,
- weryfikacji i identyfikacji podczas logowania,
- uzupełnienia i zapisania zamówienia w koszyku,
- zawierania i realizowania usług związanych z przewozem przesyłek,
- korzystania z funkcjonalności Serwisu.

§5 Cel przetwarzania danych

Zbieramy dane, aby wykorzystać je do następujących celów:
- korzystania z funkcjonalności Serwisu KurJerzy.pl (np. rejestracja/logowanie),
- zawierania i realizowania usług związanych z przewozem przesyłek,
- obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego,
- prowadzenia korespondencji,
- sporządzania dokumentacji księgowej,
- realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
- przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (np. informowanie o promocjach, konkursach, rabatach) – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę,
- zbieranie opinii od nadawy i odbiorcy w celu oceny jakości przebiegu procesu dostarczenia przesyłki.

§6 Przekazywanie danych

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług dostępnych w serwisie. Dane mogą zostać udostępnione lub przekazane do przetwarzania:
- naszym pracownikom i współpracownikom, żeby mogli realizować swoje czynności związane z obsługą serwisu,
- przewoźnikom i operatorom pocztowym,
- platformom płatniczym,
- różnego rodzaju wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, wspomagającym nas przy realizacji zadań serwisu,
- organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi,
- firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń.

§7 Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe zebrane w związku z zawarciem umów będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących operatorowi Serwisu KurJerzy.pl od Klientów oraz roszczeń Klientów wobec operatora. Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 10 lat.

§8 Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Możesz zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do Serwisu. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Serwisu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć po zalogowaniu się do Serwisu lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości związane z realizacją usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

§9 Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wniesienia skargi do do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.

§10 Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki „cookies"(ciasteczka) to pliki z informacjami tekstowymi, które strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika. Pomagają w zabezpieczeniu strony, pozwalają także na zapamiętanie ważnych informacji, dzięki którym używanie strony będzie wygodniejsze np. umożliwiają odzyskanie wcześniej wprowadzonych danych. Wyróżniamy dwa rodzaje plików "cookies":

"Cookies" sesji - to tymczasowe informacje, które zostają usunięte po zamknięciu wyszukiwarki lub wyłączeniu urządzeniu użytkownika.

"Cookies" trwałe - przechowują na urządzeniu użytkownika informacje, które są zapisywane na twardym dysku komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający. Pozostają tam, dopóki nie zostaną wykasowane przez użytkownika.

Pliki "cookies" pomagają nam zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Dzięki nim wciąż możemy ulepszać działanie strony internetowej i dostosować jej zawartość do potrzeb użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, ani inne poufne informacje.
Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Administrator korzysta w Serwisie KurJerzy.pl z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu KurJerzy.pl. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Możemy udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez operatora Serwisu KurJerzy.pl.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności.