Paczka do Mołdawii


Paczka do Mołdawii
Paczka do Mołdawii

Paczka do Mołdawii

Mołdawia to europejskiej państwo położone pomiędzy Ukrainą a Rumunią. To kraj w którym językami urzędowymi są mołdawski, gagauski i rosyjski. Znaczną część, bo aż 75% społeczeństwa stanowią Mołdawianie. Innymi nacjami zamieszkującymi te tereny są Rosjanie, Bułgarzy, Gagauzi i Rumuni. Ponad 95% społeczeństwa jest wyznania protestanckiego.

Z pomocą kuriera paczka do Mołdawii zostanie dostarczona bez żadnych problemów. Wystarczy jedynie na stronie KurJerzy.pl wypełnić formularz zamówienia lub zadzwonić, a kurier przyjdzie po paczkę, zabierze ją i doręczy do odbiorcy. Bez wychodzenia z domu można będzie załatwić wszystkie formalności. Przesyłki zagraniczne mogą zostać nadane zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy.

Kod pocztowy
Kod pocztowy do Mołdawii składa się z sześciu znaków. Przykłady:

  • MD-7311 Acui
  • MD-4211 Alava
  • MD-3647 Bulhac

Czego nie należy przesyłać?
Firmy kurierskie mają jasno określone przepisy co do transportu towarów. Niektórych z nich nie zgadzają się przewozić ze względu na niebezpieczeństwo, jakie mogą spowodować w przypadku uszkodzenia. Listę tych przedmiotów znajdziemy na stronach firm kurierskich. Zawiera ona np. takie produkty, jak artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny więcej na: Przedmioty zabronione.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?
Z Polski do Mołdawii najczęściej przesyła się:

  • Komputery
  • Dokumenty
  • Odzież
  • Sprzęt elektroniczny

Aby nadać paczkę do Mołdawii należy skorzystać z usług firmy kurierskiej UPS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka do Mołdawii.