Paczka do Lesotho


Paczka do Lesotho
Paczka do Lesotho

Paczka do Lesotho

Lesotho jest niepodległą monarchią konstytucyjną, to tak zwana enklawa w Republice Południowej Afryki. Z tego względu jej gospodarka silnie łączy się z tym krajem. Całe terytorium tego państwa znajduje się na wysokości 1000 m n.p.m. Dużą rolę odgrywa tu hodowla kóz angorskich, kukurydzy, sorgo, pszenicy, fasoli. Natomiast przemysł jest bardzo słabo rozwinięty. Najliczniejszą grupą etniczną jest lud Sotho, zajmujący się głównie pasterstwem.

Z pomogą firm kurierskich paczka do Lesotho może zostać dostarczona bez większych problemów. Wystarczy tylko zgłosić taką chęć na stronie KurJerzy.pl wypełniając formularz zamówienia online lub telefonicznie. Kurier przyjedzie po paczkę, zabierze ją i dostarczy do odbiorcy. Bez wychodzenia z domu można będzie załatwić wszystkie formalności. Przesyłki zagraniczne mogą zostać nadane przez osoby prywatne oraz przez firmy.

Kod pocztowy
Lesotho nie posiada kodu pocztowego.

Czego nie można przesyłać?

Firmy kurierskie utworzyły listę przedmiotów których nie przyjmują do przewozu ze względu na obowiązujące przepisy, przed wysyłką paczki powinniśmy się z nią obowiązkowo zapoznać. Znajdziemy ją na stronach firm kurierskich. Zawiera ona np. takie produkty, jak artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny więcej na: Przedmioty zabronione.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?
Z Polski do Lesotho najczęściej przesyła się:

  • Odzież
  • Dokumenty
  • Komputery
  • Sprzęt elektroniczny

Aby nadać paczkę do Lesotho należy skorzystać z usług firmy kurierskiej UPS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka do Lesotho.