Towary zakazane w transporcie


Zamieszczone w dziale wpisy pomogą Ci zrozumieć, dlaczego firmy kurierskie nie zgadzają się na przewóz standardowym transportem niektórych towarów.

Znajdziemy wśród nich: agregat prądotwórczy, akumulatory nowe i używane, części samochodowe mające kontakt z olejem, płynami np. używane skrzynie biegów i używane silniki spalinowe, artykuły szybko psujące się, narkotyki, rośliny i zwierzęta, szczątki roślin i zwierząt, dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, pieniądze, papiery wartościowe, płyny, farby, alkohol i wyroby tytoniowe, szkło, towary z elementami szkła, ceramika, leki i inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa w danym kraju. Zrozumiesz, że nie jest to ich wymysł, a po prostu próba sprostania obowiązującym przepisom m.in. zasadom bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisom dotyczącym transportu drogowego zawartym w Konwencji CMR, a także normom celnym.

Dodatkowo, jeśli do tej pory nie wiedziałeś czym jest umowa ADR, w tym artykule: Towary zakazane w transporcie – ADR, pomożemy Ci rozwiać wszelkie wątpliwości. Przedstawimy szczegółowo co znajduje się w załączniku A i B tego aktu prawnego i dlaczego jest on tak ważny. Sprawdzisz które towary zaliczają się do poniższych grup materiałów i zostały objęte kontrolą oraz specjalnymi wymogami, są to m.in.:

Wpisy w tym dziale pokażą Ci, które towary są dopuszczane w transporcie kurierskim i pod jakimi warunkami. Zaproponujemy wybór specjalistycznego transportu i zabezpieczenia przesyłek, które zapewnią możliwość ich dostarczenia w całości do odbiorcy.