Towary zakazane w transporcie – inne towary, których przewóz jest zabroniony


Towary zakazane w transporcie – inne towary, których przewóz jest zabroniony
Towary zakazane w transporcie – inne towary, których przewóz jest zabroniony

Firmy kurierskie restrykcyjnie podchodzą do przepisów. Różnią się one w zależności od środka transportu, a także tego, czy jest to przesyłka krajowa lub międzynarodowa (na terenie UE, poza nią).

Nie zgadzają się na przewóz wielu towarów, które mogłyby stworzyć zagrożenie, ponieważ muszą działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

dhl

Kurier w przesyłce krajowej, jak i międzynarodowej lotniczej nie zdecyduje się na przewóz towarów, które zostały uznane za niebezpieczne lub które znajdują się na liście IATA, ICAO lub ADR. Także firma kurierska odmówi nam dostawy paczki, jeśli nie została sporządzona stosowna deklaracja celna, jeśli jest to wymagane w określonych przepisach celnych. W szczególności nie są przewożone:

 • towary podrobione, zwierzęta, surowe złoto/srebro, walutę, banderole/ winiety, zbywalne papiery na okaziciela, metale i kamienie szlachetne, prawdziwą broń palną lub imitację broni palnej, części takiej broni, broń innego rodzaju, materiały wybuchowe i amunicję, szczątki ludzkie, pornografię lub nielegalne środki odurzające.

Kurier DHL nie zgodzi się również na przewóz towarów uszkodzonych lub w niewłaściwych opakowaniach.

ups

Kurier UPS może odmówić nadania paczki, jeśli nie są na niej zawarte szczegółowe informacje dotyczące nadawcy oraz odbiorcy towarów. Ponadto, odmówi również, gdy transport określonej paczki jest niewykonalny, a cała przesyłka niewłaściwe opisana. Nie jest możliwe również przewiezienie jakichkolwiek towarów, które naruszają przepisy prawa lokalnego, krajowego, jak i stanowego. W są to np.:

 • towary/materiały niebezpieczne;
 • broń palna;
 • futra;
 • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
 • żywe zwierzęta;
 • rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA);
 • materiały pornograficzne;
 • nasiona;
 • znaczki pocztowe o wysokiej wartości;
 • bagaż pozostawiony bez opieki.

gls

Kurier GLS na pewno nie zgodzi się na przewóz jakichkolwiek towarów, które w chociaż najmniejszy sposób naruszają przepisy prawa i różnego rodzaju konwencje. Nie transportowane są również rzeczy wyłączone z transportu lotniczego. Kurier przestrzega przepisów obowiązujących w ONZ, UE oraz w krajach, do których towary są doręczane. Firma kurierska nie przewiezie takich produktów, jak:

 • bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy,
 • dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
 • telekomunikacyjne karty typu pre – paid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,
 • rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
 • przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
 • rzeczy przewożone pod plombą celną,
 • towary wymagające temperatury kontrolowanej,
 • rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
 • organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
 • instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,
 • rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,

k-ex

Tak jak pozostałe firmy kurierskiej nie przyjmuje do przewozu  zawierających:

 • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
 • rzeczy łatwo psujące się, towary wymagające temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu,
 • towary niebezpieczne ADR,
 • K-EX nie przyjmuje do przemieszczenia przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych,
 • towary, technologie o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Jest taka możliwość, by z każdą z firm, uzgadniać przewóz niektórych wymienionych wyżej towarów indywidualnie.

Żródło: DHL, UPS, K-EX, GLS.