Transport antyków – Towary zakazane w transporcie


Towary zakazane w transporcie – antyki
Towary zakazane w transporcie – antyki

Antyki to wyjątkowe przedmioty, które wymagają specjalnych warunków podczas przewozu, uregulowanych przepisami. Kurier nie zgodzi się na ich przewiezienie wraz z innymi przedmiotami w normalnej przesyłce. Dlatego też znajdują się one na liście przedmiotów zabronionych.

Antyk to inaczej przedmiot sztuki dawnej, któremu została nadana wartość zabytkowa, historyczna, estetyczna albo materialna. To od jakiego momentu można określić dany przedmiot antykiem w dużej mierze zależy od jego rodzaju oraz prawodawstwa w danym kraju. Pojawia się również szereg ograniczeń w przewozach tego typu rzeczy w transporcie międzynarodowym.

Za antyki najczęściej uznawane są:

 • Meble
 • Lampy
 • Zegarki
 • Obrazy
 • Książki
 • Manuskrypty
 • Porcelana
 • Sztućce
 • Inne przedmioty użytkowe

Transport antyków – zabytki wymagające zezwolenia na wywóz

Do zabytków, które wymagają zezwolenia na przewóz ich do innego kraju należą:

 • Zabytki archeologiczne znajdujące się w zbiorach archeologicznych, pozyskane w wyniku badań lub przypadkowo odkryte i mające powyżej 100 lat
 • Elementy będące integralną częścią danego budynku i mające powyżej 100 lat
 • Dzieła malarskie nie objęte kat 4 i 5, mające powyżej 50 lat i o wartości wyższej niż 40 000 zł
 • Akwarele, gwasze i pastele wykonane na dowolnym materiale, mające powyżej 50 lat i o wartości wyższej niż 16 000 zł
 • Mozaiki i rysunki nie objęte kat 1 i 2 i mające powyżej 50 lat i o wartości wyższej niż 12 000 zł
 • Oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty, mające powyżej 50 lat i o wartości wyższej niż 16 000 zł
 • Oryginalne rzeźby, posągi lub ich kopie wykonane tą sam techniką co oryginał oraz nieobjęte kategorią nr 1, mające powyżej 50 lat i o wartości wyższej niż 20 000 zł
 • Pojedyncze fotografie, filmy oraz ich negatywy, mające powyżej 50 lat i o wartości wyższej niż 6 000 zł
 • Rękopisy pojedyncze lub zbiorowe, mające powyżej 50 lat i o wartości wyższej niż 4 000 zł
 • Książki pojedyncze lub zbiorowe, mające powyżej 100 lat i o wartości wyższej niż 6 000 zł
 • Pojedyncze mapy drukowane i partytury, mające powyżej 150 lat i o wartości wyższej niż 6 000 zł
 • Kolekcje i przedmioty z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych o wartości wyższej niż 16 000 zł
 • Kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym o wartości wyższej niż 16 000 zł
 • Środki transportu mające powyżej 50 lat i o wartości wyższej niż 32 000 zł
 • Inne zabytki nie znajdujące się w ochronie kategorii od 1 do 14, mające powyżej 50 lat i o wartości wyższej niż 16 000 zł

Co można wywieźć z Polski?

Istnieje kategoria zabytków (antyków), które można wywieźć z Polski bez zezwolenia. Zależy to od wartości oraz wieku przedmiotu. Nie mogą być również wpisane do rejestru zabytków, zbiorów publicznych, nie znajdujące się w inwentarzach muzealnych i kościelnych lub w narodowym zasobie bibliotecznym. Jednak każdy taki przewóz najlepiej wykonać za pośrednictwem firmy specjalizującej się w transporcie cennych przedmiotów. Przygotują oni odpowiednie opakowanie w zależności od rodzaju przedmiotu np. drewniane skrzynie wypełnione trocinami do porcelany, tuby, pojemniki do obrazów.

Wywóz zabytków z Polski został uproszczony w 2010 roku w ramach nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotychczas każdy zabytek, który miał więcej niż 55 lat musiał posiadać specjalne zezwolenie na wywóz z kraju. Teraz możemy wywozić wszystkie przedmioty zabytkowe, poza tymi, które są szczególnie cenne i wartościowe.