Towary zakazane w transporcie – płyny


Towary zakazane w transporcie – płyny
Towary zakazane w transporcie – płyny

W związku z tym, że transport płynów wymaga zastosowania specjalnych kontenerów lub pojemników, kurier nie zdecyduje się na ich przewiezienie w standardowej przesyłce.

Firmy kurierskie nie podejmują się przewozu płynów (napojów, chemikaliów itp.) ze względu na duże niebezpieczeństwo uszkodzenia pozostałych przesyłek. Firmy kurierskie muszą również przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych.

Płyny najprościej mówiąc to wszelkie substancje, które mogą płynąć, są przeciwieństwem ciał stałych. Nawet przy niewielkiej sile z łatwością są w stanie zmieniać wzajemne położenie poszczególnych elementów. Trzeba podkreślić, że nie są to jedynie ciecze, ale także gazy, plazma, również pianki, emulsje, zawiesiny i pasty.

Transport płynów cysternami

Najpopularniejszym sposobem na przewiezienie dużej ilości płynów jest ich transport cysternami. W takim pojeździe środek jest odpowiednio zabezpieczony przed przedostaniem się na zewnątrz. Dzięki temu, wszelkie płyny mogą zostać dowiezione we właściwy sposób do miejsca docelowego.