Towary zakazane w transporcie – materiały promieniotwórcze


Towary zakazane w transporcie - materiały promieniotwórcze
Towary zakazane w transporcie - materiały promieniotwórcze

Materiały promieniotwórcze w trakcie transportu mogą spowodować wiele groźnych w skutkach uszkodzeń i odznaczają się wysokim ryzykiem. W związku z tym, zalecana jest zwiększona ostrożność podczas ich przewożenia. W żadnym wypadku nie mogą one być wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich, standardową opcją.

Materiały promieniotwórcze w załączniku A do umowy ADR, zostały umieszczone w 7 klasie zagrożeń. Na takich towarach znajduje się specjalne oznaczenie w kształcie rombu. Występuje w kolorze żółto-białym. Na żółtym kolorze umieszczone jest dodatkowo czarne logo odnoszące się do materiałów promieniotwórczych.

Transport materiałów promieniotwórczych

Wszystkie wymienione poniżej produkty choć zazwyczaj są przewożone np. samolotami, koleją, samochodami i statkami, koniecznie muszą mieć zagwarantowane szczególne warunki przewozu. Zapakowane są w specjalne pojemniki, co zapewnia ich odpowiednia integralność. Zostały wyznaczone specjalne opakowania do każdego rodzaju materiału. Dzięki temu, stanowi to zabezpieczenie dla osób, które mogą być narażone na negatywne skutki działania takich produktów. Trzeba podkreślić, że większość przewożonych materiałów zawiera niski współczynnik promieniotwórczy.

Z aktywnych elektrowni jądrowych przewożone jest bardzo często zużyte paliwo nisko-, średnio- i wysokoaktywne. Transportowane jest ono do specjalnych miejsc, gdzie znajdują się inne odpady promieniotwórcze. Dzięki temu, wszystkie te produkty przechowywane są w jednym miejscu oddalonym od ludzi.

Przewożone są również rudy uranu, które wykorzystywane są do produkcji paliwa jądrowego. Muszą być poddawane różnym procesom technologicznym. Odznaczają się współczynnikiem promieniotwórczym. Wykorzystywane są głównie w takich urządzeniach jak grubościomierz, gęstościomierz i defektoskop, niektóre wykrywacze ognia zamierają materiały radioaktywne.

Również branża rolnicza, hydrologiczna, geologiczna i związana z ochroną środowiska korzysta z materiałów promieniotwórczych. Ta gałąź przemysłu również musi zaznajomić się z zagadnieniem transportu tego typu materiałów.

Rodzaje opakowań

Występują następujące typu opakowań, w których przewożone są materiały promieniotwórcze:

  • Typ B i C – podwyższona wytrzymałość mechaniczna i termiczna. Osłaniają towar nawet w trakcie wypadku komunikacyjnego. Wykorzystywane do przewozu najbardziej radioaktywnych materiałów np. wypalonego paliwa jądrowego.
  • Typ A – zapewniają szczelność i ochronę towaru w przypadku niegroźnych kolizji drogowych. Poddawane są różnym testom wytrzymałościowym. Nie jest jednak pewne czy zawartość opakowania nie wydostanie się na zewnątrz w razie wypadku. W tym opakowaniu mogą być przewożone rzeczy, które nie są bardzo szkodliwe dla ludzi i środowiska.
  • Opakowanie przemysłowe – do przewozu materiałów skażonych powierzchniowo lub posiadających niską aktywność promieniotwórczą. Opakowanie poddawane jest niektórym testom wytrzymałościowym. Przewozi się w nich głównie rudy radioaktywnych i niskoaktywnych odpadów promieniotwórczych.
  • Opakowanie wyłączone – do transportu małych ilości towarów promieniotwórczych. Przewozi się w nich radiofarmaceutyki, izotopowe czujniki dymu, przyrządy pomiarowe. Opakowania te to pudełka kartonowe, pojemniki z tworzywa sztucznego, metalowe puszki. Przewożenie takich przesyłek odbywa się na łagodnych warunkach. Muszą one mieć jedynie specjalną nalepkę informującą o tym, co jest przewożone wewnątrz.