Towary zakazane w transporcie – materiały trujące oraz zakaźne


Towary zakazane w transporcie – materiały trujące oraz zakaźne
Towary zakazane w transporcie – materiały trujące oraz zakaźne

Bardzo niebezpieczna grupą towarów są materiały trujące oraz zakaźne. Ich przewożenie wiąże się z dużym ryzykiem.

Materiały trujące i zakaźne mogą powodować poważny uszczerbek na zdrowiu. Każdy kontakt człowieka z tymi substancjami może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlatego też, konieczne jest unikanie bezpośredniego i nadmiernego kontaktu z tymi niebezpiecznymi produktami.

Podział materiałów trujących i zakaźnych

W ramach umowy ADR, materiały trujące i zakaźne zostały umieszczone w załączniku A. Otrzymały one odpowiednio klasę 6.1 i 6.2. Trzeba jednak podkreślić, że jest to podział odpowiadający jedynie transportowi drogowemu. W transporcie morskim i powietrznym materiały ten zostały umieszczone w jednej klasie i nie są stosowane osobno.

Do materiałów trujących zaliczyć można:

  • cyjanek
  • arszenik
  • strychninę

Natomiast wśród materiałów zakaźnych wyróżniamy:

  • wirusy
  • bakterie
  • szczepionki
  • odpady medyczne

Rodzaje materiałów trujących

Występują trzy grupy w ramach materiałów trujących. Im wyższa grupa pakowania, tym środek jest bardziej trujący:
I grupa pakowania – materiały silnie trujące
II grupa pakowani – materiały trujące
III grupa pakowania – materiały słabo trujące

Można mówić również o innym podziale, który jest bardziej precyzyjny. Jest to podział związany z występowaniem substancji chemicznych w ich składzie.
T+ – środki bardzo toksyczne: LD50 poniżej 25 mg/kg masy ciała
T – środki toksyczne: LD50 25-200 mg/kg
Xn – środki szkodliwe dla zdrowia: D50 = 200-2000 mg/kg
Pozostałe środki – LD50 powyżej 2000 mg/kg.

Podział materiał zakaźnych

Wśród materiałów zakaźne można wyróżnić:
I1 – materiały zakaźne działające na ludzi
I2 – materiały zakaźne działające tylko na zwierzęta
I3 – odpady medyczne
I4 – materiały biologiczne

Kolejnym podziałem tego typu materiałów jest podział na kategorie:

A

– są to materiały, z którymi jeśli będzie się miało kontakt, mogą powodować inwalidztwo, zagrożenie życia lub nawet śmierć

B

– są to mniej szkodliwe substancje, które nie powodują aż tak wielkich szkód dla ludzkiego czy zwierzęcego zdrowia. Są łagodniejsze w skutkach.

Wszystkie wymienione wyżej substancje mogą powodować natychmiastowe lub późniejsze w swoich skutkach działania niekorzystne dla zdrowia.