Transport dzieł sztuki – towary zakazane w transporcie


Towary zakazane w transporcie – dzieła sztuki
Towary zakazane w transporcie – dzieła sztuki

Problematyczna może okazać się chęć przewiezienia dzieła sztuki przesyłką kurierską. Zdecydowana większość firm odmawia świadczenia tego typu usługi.

Żeby poruszać ten temat powinniśmy najpierw przyjrzeć się bliżej pojęciu dzieła sztuki. Według słownikowej definicji to wytwór artystyczny posiadający wysokie walory estetyczne. Może pełnić również funkcję wychowawczą, religijną lub poznawczą. Twórcą takiego działa jest człowiek obdarzony talentem. Pozwala na ukazanie rzeczywistości lub fikcji w określonej konwencji. Możemy podzielić dzieła sztuki na:

  • Ruchome – dzieła sztuki objęte ochroną konserwatorską posiadające walory kulturowe i estetyczne. Są nimi obrazy, plakaty, rzeźby, meble, mała architektura, przedmioty użytkowe.
  • Nieruchome – posiadają walory kulturowe i estetyczne. Są objęte ochroną konserwatorską, jednak ich transport jest bardzo trudny. Są to podłogi, stropy, obiekty budowlane lub ich fragmenty, elementy wyposażenia trwale zamontowane w danym budynku.

Transport dzieł sztuki – dzieło sztuki nigdzie nie pojedzie

Firmy kurierskie nie decydują się na przewóz dzieł sztuki ze względu na wiele wątpliwości, jakie pojawiają się w ich definiowaniu. Z powyższej definicji wynika, że dziełem sztuki może być dosłownie wszystko co stworzył artysta i uznano, że posiada walor estetyczny i kulturowy. Dlatego firmy kurierskie opierają się na odpowiednich przepisach. W końcu potrzeba specjalistycznej wiedzy, aby nie uszkodzić cennego dzieła sztuki. Wiele z nich ma bardzo wysoką wartość, a także może wymagać specjalnych warunków (wilgotność, temperatura).

W transporcie krajowym, niektóre firmy przewozowe mogą w wyjątkowych sytuacjach zdecydować się na przewóz fotokopii danego obrazu lub w przypadku mebli produktów seryjnych. Jeśli chodzi o transport międzynarodowy, to możliwe jest wywożenie do innych krajów dzieł sztuki, które nie są starsze niż 55 lat. Procedury uprosił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie. Należy również wcześniej uzgodnić z firmą szczegóły takiego przewozu.