Towary zakazane w transporcie – materiały ciekłe zapalne


Towary zakazane w transporcie – materiały ciekłe zapalne
Towary zakazane w transporcie – materiały ciekłe zapalne

Umowa ADR opisuje materiały ciekłe zapalne w załączniku A.

Otrzymały one 3 klasę w 13-klasowej skali zagrożenia, jakie mogą stworzyć podczas transportu. Warto się im przyjrzeć nieco bliżej.

Można rozpatrywać materiały ciekłe zapalne w różnych kategoriach. Podstawowe określa się jako te, które w temperaturze 50° C odznaczają się prężnością par osiągającą nie więcej niż 300 kPa (3 bary). Ponadto nie posiadają całkowitego stanu gazowego w temperaturze 20° C i jeśli znajdują się pod ciśnieniem normalnym 101,3 kPa. Mogą one mieć temperaturę zapłonu nie większą niż 61° C.

Do tej kategorii zaliczane są również materiały występujące w stanie ciekłym oraz te materiały stałe, które uległy stopnieniu. Osiągają one temperaturę zapłonu wyższą niż 61° C. Jeśli chce się je transportować, muszą występować w stanie podgrzanym do temperatury równej 61° C lub od niej wyższej.

Łatwopalne ciecze

Jeśli słyszymy hasło materiały ciekłe zapalne lub łatwopalne ciecze, to od razu powinniśmy wiedzieć, że są to takie produkty, jak:

  • paliwa silnikowe,
  • farby na bazie rozpuszczalników
  • alkohol etylowy
  • wszystkie produkty, które mogą wymienione wyżej środki zawierać w swoim składzie

Specjalną kategorią są materiały wybuchowe ciekłe odczulone. Zaliczamy do nich wszystkie te materiały wybuchowe, które są rozpuszczalne lub zawieszone w wodzie. Można tutaj również mówić o materiałach ciekłych, które powinny zostać utrzymane w homogenicznej ciekłej mieszaninie. Dzięki temu, możliwe jest zredukowanie ich właściwości wybuchowych.