Towary zakazane w transporcie – farby


Farby
Farby

Farby należą do grupy produktów, których kurier nie zgodzi się przewieźć standardową przesyłką. Wszystko to ze względu na ich skład oraz płynną konsystencję. Nieodpowiedni zabezpieczenie w trakcie transportu może spowodować uszkodzenie innych przesyłek, a co za tym idzie konsekwencje finansowe wobec osoby, która je źle zapakowała.

Jak wiadomo farba to substancja służąca do celów ochronnych lub dekoracyjnych. Można nią pokryć dowolną powierzchnię, ale najważniejsze znaczenie dla firmy kurierskiej ma jej skład oraz to, że nieprawidłowo zabezpieczona farba może uszkodzić pozostałe przesyłki, W jej składzie znajdują się nieszkodliwe substancje barwiące np. pigment, oraz wypełniacze, spoiwa, ale również związki chemiczne: rozpuszczalniki, czy rozcieńczalniki. Można także wyróżnić substancje błonotwórcze, dyspergujące, konserwujące, opóźniające, wysychające, reagujące z podłożem.

Farby mogą być różne, ze względu na rodzaj zastosowanego spoiwa wyróżniamy:

  • Akrylowe
  • Celulozowe
  • Kazeinowe
  • Klejowe
  • Krzemianowe
  • Lateksowe
  • Olejne
  • Wapienne
  • Spirytusowe

Przewożąc farby (w zależności od składu) należy stosować się do konwencji ADR dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Farby zostały ujęte w 3 klasie zagrożenia, zaliczane są do materiałów ciekłych zapalnych. Taki transport musi być odpowiednio oznaczony, a firma powinna posiadać uprawnienia.