Jak prawidłowo przygotować przesyłkę do transportu na palecie?


Wysyłka paletowa
Wysyłka paletowa

Wysyłka paletowa staje się – szczególnie w e-commerce – coraz popularniejsza ze względu na rosnące zaufanie do sprzedaży przez internet. W realiach, gdzie wysyłka prawie 2-metrowej wanny nie jest problemem – o ile ta znajdzie się na palecie – ważne jest to, by prawidłowo przygotować przesyłkę do przewozu.

Ewentualne mankamenty, niedociągnięcia czy błędy techniczne bywają regularnie powodem, dla których firmy kurierskie odmawiają odbioru. Wysyłka paletowa to dla dostawców potencjalnie wyższy zarobek, ale też większa odpowiedzialność zarówno za podjęcie sprzętu jak i ryzyko ewentualnego uszkodzenia. Na co firmy kurierskie zwracają szczególną uwagę?

Odpowiednia jakość palety

Kurierzy są zgodni – do transportu przyjmują wyłącznie palety nieuszkodzone. To samo założenie dotyczy każdego nośnika. Rekomendowany to zwykle tzw. paleta Euro o wymiarach 120×80 cm. Możliwe są oczywiście inne, ale dobrane odpowiednio pod rozmiar wysyłanego przedmiotu. Ważne, by towar wraz z paletą nie przekraczał wysokości 180 cm. Jeśli jest większy – niezbędne bywa indywidualne skalkulowanie ceny oraz możliwości podjęcia przesyłki.

Obrys palety jest istotny

Powszechnym błędem wysyłających jest przygotowanie produktu do wysyłki zakładając, że kurier podejmie ją niezależnie od kształtu. Obrys nośnika ma jednak ogromne znaczenie. Przewożony asortyment nie może wystawać poza granice palety. Tak więc, niemożliwa jest np. wysyłka przedmiotu, który na dole będzie odpowiadał jej wymiarom, ale już na górze – nie.

Lokalizacja środka ciężkości

W transporcie wysyłka paletowa poddawana będzie różnego rodzaju siłom. Stąd ważne jest jej ulokowanie. Towar znajdujący się na palecie powinien być usytuowany tak, by jego środek ciężkości odpowiadał centralnemu miejscu nośnika. To ograniczy ryzyko niekontrolowanych przesunięć.

Zabezpieczenie przesyłki

Wysyłka paletowa musi być chroniona najlepiej na kilka różnych sposobów. Warto zadbać np. o kilka warstw folii stretch. Stabilizację przesyłki poprawią specjalistyczne bindy. Decydując się na owinięcie towaru folią należy zrobić to wraz z paletą tak, by stanowiła ona całość. Odrębną kwestią jest jakość folii. Wysyłka paletowa wymaga produktu wysokiej jakości – folii mocnej, łatwo nakładanej. Należy też zwrócić uwagę na boki przesyłek. Narożniki powinny zostać dodatkowo osłonięte odpowiednimi ochraniaczami.

Szczegółowe oznaczenie

Wysyłka paletowa to towar, na który firma kurierska musi zwrócić szczególną uwagę – chociażby w kontekście ułożenia w samochodzie. Przesyłka powinna mieć odpowiednie oznaczenia informujące o zawartości. Naklejki czy piktogramy zaalarmują kuriera np. o szkle wewnątrz lub zakazie tzw. piętrowania przesyłek.

Ochrona dostępu do środka

Powszechnym błędem przy pakowaniu przesyłek jest np. nieprawidłowe zabezpieczenie towaru – tak, że osoba postronna ma mniej lub bardziej swobodny dostęp do zawartości. To bywa powodem do odrzucenia wysyłki przez kuriera.
Wysyłka paletowa podlega tym samym regulacjom prawa przewozowego co inne typy przesyłek. Tak więc: nadawca ma obowiązek prawidłowego i należytego przygotowania jej do przewozu. I zgodnie z art. 41 prawa przewozowego “spowodować, że przesyłka ma dotrzeć do miejsca przeznaczenia w stanie niepogorszonym i zostanie wydana bez ubytku i uszkodzenia”.