Towary zakazane w transporcie – materiały żrące


Towary zakazane w transporcie – materiały żrące
Towary zakazane w transporcie – materiały żrące

Materiały żrące mogą uszkadzać skórę. Dlatego też, ich transport powinien być przeprowadzany pod odpowiednim nadzorem.

W klasyfikacji ADR w załączniku A, materiały żrące otrzymały klasę 8. Tego typu materiały w kontakcie z tkanką nabłonkową mogą powodować poważne uszkodzenia skóry i błony śluzowej. Ponadto, mogą one w razie wycieku zniszczyć pozostałe towary oraz spowodować inne, poważne w skutkach zagrożenia. Takie materiały mogą w kontakcie z wodą stać się żrącymi cieczami, mogą wydzielać żrącą parę lub mgły w kontakcie z powietrzem. Przykładem takich substancji jest rtęć, kwas siarkowy, solny, kwas używany do akumulatorów (Przeczytaj także: Akumulatory nowe i używane) oraz inne kwasy.

Wypływ substancji na ludzkie zdrowie

Tego typu substancje mogą powodować różnego rodzaju uszkodzenia ciała człowieka. Mogą mieć działanie:

Miejscowe – działanie drażniące lub toksyczne. Mogą uszkodzić:

 • Układ krwionośny
 • Układ oddechowy
 • Oczy
 • Skórę

Układowe – mogą spowodować zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, wątrobie, nerkach, układzie sercowo-naczyniowym. Mają działanie:

 • Uczulające
 • Powodują zmiany w materiale genetycznym
 • Powodują zmiany patologiczne w zarodkach
 • Powodują zmiany patologiczne w zarodkach lub płodzie

Podział materiałów toksycznych

 • Bardzo toksyczne – spożycie lub wchłonięcie drogami oddechowymi nawet bardzo małych ilości substancji może spowodować śmierć lub niekorzystne skutki dla zdrowia. Np. R26, R27, R28.
 • Toksyczne – ich spożycie lub wchłonięcie drogami oddechowymi w małych ilościach może spowodować zgon lub trwały uszczerbek na zdrowiu. Np. R23, R24, R25.
 • Szkodliwe – substancje i preparaty, które w przypadku spożycia, wchłonięcia drogą oddechową lub przez skórę mogą spowodować zgon albo ostre lub przewlekłe niekorzystne skutki dla zdrowia człowieka. Np. R20, R21, R22.
 • Żrące – substancje i preparaty powodujące martwicę w kontaktach z żywymi tkankami. Np. R34, R35.
 • Drażniące – nie wykazują działania żrącego, ale mogą prowadzić do powstania stanów zapalnych. Np. R36, R37, R38.
 • Szkodliwe lub drażniące – wszelkie substancje, które mogą powodować uczulenia, gdy dostaną się do organizmu człowieka. Np. R42, R42/R43, R43.