Przesyłki zagraniczne – paczka do Walii


Przesyłki zagraniczne – paczka do Walii
Przesyłki zagraniczne – paczka do Walii

Przesyłki zagraniczne – paczka do Walii

Walia to autonomiczna część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Cecha charakterystyczną tego regionu jest to, że udało się mu zachować pełną odrębność kulturową od Wielkiej Brytanii, choć łączą ją z mocarstwem stosunku społeczno-polityczne. Ponadto, kraj ten jest dwujęzyczny. Prawie 560 tysięcy osób posługuje się językiem walijskim. Szczególnie jest to zauważalne na zachodzie i północy regionu.

Największymi miastami tego kraju są Cardiff, Swansea i Newport. Ważną rolę odgrywa również Wrexham, w którym bardzo dobrze rozwinięty jest przemysł. 96% kraju zamieszkują biali Brytyjczycy. Pozostałą część stanowią inni biali oraz Azjaci.

Bez żadnych problemów paczka do Walii z Polski zostanie dostarczona. Stanie się tak dzięki łatwemu dostępowi do usług kurierskich. Bez wychodzenia z domu zarówno osoba prywatna, jak i właściciel firmy, będą mogli załatwić formalności związane z nadaniem paczki. Wystarczy złożyć zamówienie telefonicznie lub wypełnić formularz na stronie KurJerzy.pl. Kurier przyjedzie i zabierze wszystkie przesyłki zagraniczne, a następnie dostarczy je do odbiorcy. Zostaną one dostarczone w kilka dni i bez żadnych problemów.

Kod pocztowy
Kod pocztowy do Walii, podobnie jak do Wielkiej Brytanii składa się z trzech lub czterech znaków. Przykłady:

  • CF15 Cardiff
  • CF2 Roath

Czego nie należy przewozić?
Została stworzona lista towarów zakazanych w transporcie, z którą można zapoznać się na stronach firm kurierskich: Przedmioty zabronione. Znajdują się na niej towary, które w razie uszkodzenia mogłyby stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ale także uszkodzić pozostałe przesyłki. Mogłyby również wywołać poważne szkody dla środowiska. Zawiera ona m.in. artykuły szybko psujące się, antyki, alkohol, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny itp. Należy pamiętać, że nadawca odpowiada za zapakowanie oraz zawartość wysyłanej paczki. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?
Z Polski do Walii przesyła się najczęściej:

  • Dokumenty
  • Sprzęt elektroniczny
  • Odzież
  • Komputery

Aby tak mogło się stać, należy skorzystać z usług firm kurierskich UPS lub GLS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka do Walii.