Paczka do Trynidadu i Tobago


Paczka do Trynidadu i Tobago
Paczka do Trynidadu i Tobago

Paczka do Trynidadu i Tobago

Trynidad i Tobago to wyspiarskie państwo w Ameryce Południowej obejmujące głównie obszar dwóch wysp wchodzących w skład Małych Antyli. Panuje tu klimat równikowy wilgotny. Jest jednym z najbogatszych krajów Ameryki Środkowej dzięki złożom ropy naftowej, gazu ziemnego i asfaltu.

Z pomocą firmy kurierskich paczka do Trynidadu i Tobago zostanie doręczona w wyznaczonym terminie. Należy jedynie wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Kurjerzy.pl, a kurier przyjedzie po paczkę pod wskazany adres. Zabierze ją i doręczy do odbiorcy. Bez wychodzenia z domu można załatwić wszystkie formalności. Przesyłki zagraniczne mogą nadawać osoby prywatne i firmy.

Kod pocztowy
Trynidad i Tobago nie posiada kodu pocztowego.

Czego nie można przesyłać?
Paczka kurierska nie może zawierać takich artykułów, jak rzeczy szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny. Firmy kurierskie utworzyły listę przedmiotów których nie przyjmują do przewozu ze względu na obowiązujące przepisy, przed wysyłką paczki powinniśmy się z nią obowiązkowo zapoznać. Znajdziemy ją na stronach firm kurierskich m.in. u pośrednika kurierskiego KurJerzy.pl: Przedmioty zabronione.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?
Z Polski do Trynidadu i Tobago najczęściej przesyła się:

  • Komputery
  • Odzież
  • Sprzęt elektroniczny
  • Dokumenty

Aby nadać paczkę w ten region należy skorzystać z usług firmy kurierskiej UPS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka do Trynidadu i Tobago.