Paczka do Samoa


Paczka do Samoa
Paczka do Samoa

Paczka do Samoa

Samoa to państwo w Oceanii, które do 1997 roku znane było jako Samoa Zachodnia. Jest to kraj słabo rozwinięty, którego gospodarka oparta jest na rolnictwie, ale popularne jest także rybołówstwo, leśnictwo i turystyka. Wśród roślin uprawnych można wyróżnić: kukurydzę, ryż, jams, bataty, taro, orzechy kokosowe itp. Najważniejszym źródłem dochodu narodowego są pieniądze czerpane od emigrantów i dotacje z Japonii, Australii, Nowej Zelandii i UE.

Firmy kurierskie pomagają w tym, aby paczka do Samoa została doręczona terminowo. W formularzu zgłoszeniowym na KurJerzy.pl należy podać adres pod który ma zgłosić się kurier po przesyłkę. Przyjedzie po nią i dostarczy ją do odbiorcy. Bez wychodzenia z domu można załatwić wszystkie formalności. Przesyłki zagraniczne mogą nadać zarówno osoby prywatne, jak i firmy.

Kod pocztowy
Samoa nie posiada kodu pocztowego.

Czego nie można przesyłać?

Istnieje lista przedmiotów zabronionych w transporcie, której przestrzegają firmy kurierskie działające zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto się z nią zapoznać przed nadaniem paczki. Kurier może odmówić doręczenia przesyłki, w której znajdują się na przykład artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny itp. Pełna lista została umieszczona .in. u pośrednika kurierskiego KurJerzy.pl.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?
Z Polski do Samoa najczęściej przesyła się:

  • Odzież
  • Komputery
  • Sprzęt elektroniczny
  • Dokumenty

Aby nadać paczkę do Samoa należy skorzystać z usług firmy kurierskiej UPS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka do Samoa.