Paczka do Namibii


Paczka do Namibii
Paczka do Namibii

Paczka do Namibii

Namibia (oficjalnie Republika Namibii) to afrykańskie państwo położone nad Oceanem Atlantyckim. Dawniej używano nazwy Afryka Południowo-Zachodnia. Jest to kraj, w którym występuję spory jak na ten region odsetek białych. Wynosi on aż 6%. Największą grupą etniczną są Ambo, a językiem urzędowym angielski. Większość kraju pokrywa płaskowyż, czyli obszar położony wysoko, ale o płaskiej powierzchni.

Z pomocą firm kurierskich paczka do Namibii może zostać dostarczona bez większych problemów. Należy zgłosić chęć jej nadania w formularzu na stronie KurJerzy.pl lub telefonicznie. Kurier przyjedzie po paczkę, zabierze ją i dostarczy do odbiorcy. Bez wychodzenia z domu można będzie załatwić wszystkie formalności. Przesyłki zagraniczne mogą nadawać zarówno osoby prywatne, jak i firmy.

Kod pocztowy
Namibia nie posiada kodu pocztowego.

Czego nie można przesyłać?
Przed spakowaniem przesyłki należy zapoznać się z listą przedmiotów zabronionych. Znajdziemy ją na stronach firm kurierskich. Zawiera ona np. takie produkty, jak artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny więcej na: Przedmioty zabronione. Są to przedmioty stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, w przypadku uszkodzenia. Legalnie działające firmy kurierskie zobowiązują się do odmowy ich przewożenia.

Są one zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?
Z Polski do Namibii najczęściej przesyła się:

  • Komputery
  • Odzież
  • Sprzęt elektroniczny
  • Dokumenty

Aby nadać paczkę do Namibii należy skorzystać z usług firmy kurierskiej UPS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka do Namibii.