Paczka do Mongolii


Paczka do Mongolii
Paczka do Mongolii

Paczka do Mongolii

Mongolia to azjatyckie państwo bez dostępu do morza. Ludność zajmuje się tam głównie chowem zwierząt. Popularne jest wydobywanie węgla brunatnego, miedzi i złóż molibdenu oraz fosforytów. Panuje tu klimat umiarkowany o typie kontynentalnym. Występują gorące lata i mroźne zimy. Liczba mieszkańców to około 2,7 mln mieszkańców. 95% społeczeństwa stanowią Mongołowie, a 5% ludy tureckie, przede wszystkim Kazachowie.

Z pomocą firmy kurierskiej paczka do Mongolii zostanie dostarczona bez większych problemów. Na stronie KurJerzy.pl należy wypełnić formularz zamówienia lub zadzwonić. Kurier przyjedzie po paczkę pod wskazany adres, zabierze ją i dostarczy do odbiorcy. Bez wychodzenia z domu można będzie załatwić wszystkie formalności. Przesyłki zagraniczne mogą zostać nadane zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy.


Kod pocztowy

Kod pocztowy do Mongolii składa się z pięciu cyfr. Przykładem jest 18410 Ułan Bator.

Czego nie można przesyłać?
W ramach obowiązujących przepisów, firmy kurierskie zobowiązują się do nie przewożenia określonych towarów stanowiących w przypadku uszkodzenia zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Z listą możemy zapoznać się na stronach firm kurierskich. Zawiera ona np. takie produkty, jak artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny więcej na: Przedmioty zabronione.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?
Z Polski do Mongolii najczęściej przesyła się:

  • Komputery
  • Odzież
  • Sprzęt elektroniczny
  • Dokumenty

Aby nadać paczkę do Mongolii należy skorzystać z usług firmy kurierskiej UPS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka do Mongolii.