Paczka do Laosu


Paczka do Laosu
Paczka do Laosu

Paczka do Laosu

Laos (Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna) to azjatyckie państwo na Półwyspie Indochińskim z klimatem monsunowym. Jest to kraj rozwijający się. Aż 80% społeczeństwa znajduje zatrudnienie w rolnictwie. Najsłabiej rozwinięty jest przemysł. Społeczeństwo podzielone zostało przez rząd na trzy grupy: Laotańczyków nizinnych, wyżynnych i górskich. 66% społeczeństwa wyznaje buddyzm. Jest to jedyny kraj w tym regionie bez dostępu do morza.

Firmy kurierskie pomagają, aby paczka do Laosu została dostarczona terminowo. Najpierw jednak, należy zgłosić chęć jej nadania na stronie KurJerzy.pl telefonicznie lub wypełniając formularz na stronie. Kurier przyjedzie po paczkę pod wskazany adres, zabierze ją i dostarczy do odbiorcy. Bez wychodzenia z domu można będzie załatwić wszystkie formalności. Przesyłki zagraniczne mogą zostać nadane przez osoby prywatne, jak i firmy.

Kod pocztowy
Laos nie posiada kodów pocztowych.

Czego nie można przesyłać?
Firmy kurierskie utworzyły listę przedmiotów których nie przyjmują do przewozu ze względu na obowiązujące przepisy, przed wysyłką paczki powinniśmy się z nią obowiązkowo zapoznać. Znajdziemy ją na stronach firm kurierskich. Zawiera ona np. takie produkty, jak artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny więcej na: Przedmioty zabronione. Nadawcy, którzy nie zastosują się do zakazu wysyłania towarów niebezpiecznych i mimo to wyślą je mogą ponieść surowe kary pieniężne oraz odpowiedzialność karną.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?

Z Polski do Laosu najczęściej przesyła się:

  • Komputery
  • Odzież
  • Dokumenty
  • Sprzęt elektroniczny

Aby nadać paczkę do Laosu należy skorzystać z usług UPS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka do Laosu.