Paczka do Korei Południowej


Paczka do Korei Południowej
Paczka do Korei Południowej

Paczka do Korei Południowej

Korea to nieistniejące już państwo, które jednoczyło podzieloną obecnie część Południową i Północną. Tereny te były, jak obecnie, zamieszkiwane głównie przez Koreańczyków. Szacuje się, że ludność obydwu Korei wynosi około 71 mln. Korea Południowa powstała zaraz po II wojnie światowej, na tych terenach, które zostały zajęte przez Amerykanów.

Z pomocą kuriera, paczka do Korei Południowej może zostać nadana bez większych problemów. Wystarczy zgłosić taką chęć na stronie KurJerzy.pl poprzez odpowiedni formularz. Dzięki temu, kurier przyjedzie po paczkę, zabierze ją i dostarczy do odbiorcy. Bez wychodzenia z domu można będzie załatwić wszystkie formalności. Przesyłki zagraniczne mogą zostać nadane zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy.

Kod pocztowy
Kod pocztowy do Korei Południowej składa się z sześciu znaków. Przykładem jest 616-600 Busan.

Czego nie należy przesyłać?
W paczce kurierskiej nie mogą znajdować się towary, które w jakikolwiek sposób zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, w przypadku uszkodzenia. Lista tych przedmiotów została utworzone przez wszystkie firmy kurierskie na podstawie obowiązujących przepisów. Znajdziemy ją na stronach firm kurierskich. Zawiera ona np. takie produkty, jak artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny więcej na: Przedmioty zabronione. Nadawcy, którzy nie zastosują się do zakazu wysyłania towarów niebezpiecznych i mimo to wyślą je mogą ponieść surowe kary pieniężne oraz odpowiedzialność karną.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?
W paczce z Polski do Korei Południowej najczęściej znajdują się:

  • Dokumenty
  • Odzież
  • Komputery
  • Sprzęt elektroniczny

Aby nadać paczkę do Korei Południowej należy skorzystać z usług UPS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – Paczka do Korei Południowej.