Paczka do Kazachstanu


Paczka do Kazachstanu
Paczka do Kazachstanu

Paczka do Kazachstanu

Kazachstan to państwo znajdujące się w 88% na terenie Azji, a w 12% na terenie Europy. Największą grupą etniczną są oczywiście Kazachowie stanowiący ponad połowę społeczeństwa. Liczna grupa to również Rosjanie, których jest na tych terenach 25%. Znaczną część społeczeństwa, bo aż 70% wyznaje islam. Gospodarka tego państwa oparta jest na przemyśle i rolnictwie. Na jego terenie znajdują się bogate złoża surowców energetycznych m.in. węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego.

Nadaniem paczki do Kazachstanu zajmują się firmy kurierskie. Możemy się z nimi skontaktować za pośrednictwem strony KurJerzy.pl. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a kurier przyjedzie po przesyłkę, zabierze ją i dostarczy do odbiorcy. Bez wychodzenia z domu możemy załatwić wszystkie formalności. Przesyłki zagraniczne dotrą na czas. Warto podkreślić, że paczka do Kazachstanu może zostać nadana zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmę.

Kod pocztowy

Kod pocztowy do Kazachstanu składa się z sześciu cyfr. Przykładem jest 010000 Astana.

Czego nie należy przesyłać?
W paczce kurierskiej nie może znaleźć się szereg towarów, które zostały uznane za szkodliwe dla człowieka oraz środowiska. Firmy kurierska w ramach obowiązującego prawa utworzyły listę towarów zakazanych w transporcie. Można się z nią zapoznać m.in. na stronach firm kurierskich. Zawiera ona np. takie produkty, jak artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny więcej na: Przedmioty zabronione. Nadawcy, którzy nie zastosują się do zakazu wysyłania towarów niebezpiecznych i mimo to wyślą je mogą ponieść surowe kary pieniężne oraz odpowiedzialność karną.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?
Z Polski do Kazachstanu najczęściej przesyła się:

  • Dokumenty
  • Odzież
  • Komputery
  • Sprzęt elektroniczny

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka do Kazachstanu.