Paczka do Jamajki


Paczka do Jamajki
Paczka do Jamajki

Paczka do Jamajki

Jamajka to jednocześnie wyspa i państwo na Morzu Karaibskim należące do Wielkich Antyli. Kraj ten zamieszkuje prawie 3 mln mieszkańców, najliczniejszą grupą są Jamajczycy. Klimat sprzyja turystyce, średnia temperatura wynosi 27 °C, to największa zaleta tego regionu. Podstawą rozwoju gospodarczego jest eksploatacja boksytów. (rodzaj skały osadowej, wykorzystywanej w metalurgii)

Bez żadnego problemu można nadać paczkę na Jamajkę. Na stronie KurJerzy.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, dzięki któremu możemy to zrobić. Kurier przyjedzie po paczkę pod wskazany adres, zabierze ją i dostarczy do odbiorcy. Przesyłki zagraniczne zostaną doręczone terminowo. Bez wychodzenia z domu można będzie załatwić wszystkie formalności. Warto także podkreślić, że paczka do Jamajki może zostać nadana zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy.

Kod pocztowy
Kod pocztowy na Jamajkę składa się z siedmiu znaków: pięciu liter i dwóch cyfr. Przykładem jest JMAAW03 Kingston.

Czego nie można przesyłać?

Firmy kurierskie utworzyły listę przedmiotów których nie przyjmują do przewozu ze względu na obowiązujące przepisy, przed wysyłką paczki powinniśmy się z nią obowiązkowo zapoznać. Znajdziemy ją na stronach firm kurierskich. Zawiera ona np. takie produkty, jak artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny itp. Nadawcy, którzy nie zastosują się do zakazu wysyłania towarów niebezpiecznych i mimo to wyślą je mogą ponieść surowe kary pieniężne oraz odpowiedzialność karną.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?
Z Polski na Jamajkę najczęściej przesyła się:

  • Dokumenty
  • Odzież
  • Komputery
  • Sprzęt elektroniczny

Aby nadać paczkę na Jamajkę, należy skorzystać z usług UPS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka na Jamajkę.