Paczka do Iraku


Paczka do Iraku
Paczka do Iraku

Paczka do Iraku

Irak to arabskie państwo na Bliskim Wschodzie i znajduje się nad Zatoką Perską. Teren jest w większości zamieszkiwany przez Arabów. 20% społeczeństwa stanowią Kurdowie. Obowiązującą religią jest muzułmanizm. Irak posiada bogate złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Jego teren podzielony jest na 18 prowincji.

Z pomocą firm kurierskich możemy nadać paczkę do Iraku. Wystarczy, że na stronie KurJerzy.pl w formularzy zgłoszeniowym podamy nasze dane adresowe, a kurier przyjedzie po paczkę i dostarczy ją do odbiorcy. Przesyłki zagraniczne zostaną doręczone terminowo. Bez wychodzenia z domu można będzie załatwić wszystkie formalności. Warto również podkreślić, że paczka do Iraku może zostać nadana zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy.

Kod pocztowy
Kod pocztowy do Iraku składa się z pięciu cyfr. Przykładem jest 10001 Bagdad.

Czego nie można przesyłać?

W paczce kurierskiej nie mogą znaleźć się takie produkty, jak artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny itp. Z ich pełną listą można zapoznać się na stronach firm kurierskich. Została utworzona przez firmy kurierskie, która zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego prawa. Nadawcy, którzy nie zastosują się do zakazu wysyłania towarów niebezpiecznych i mimo to wyślą je mogą ponieść surowe kary pieniężne oraz odpowiedzialność karną.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?
Z Polski do Iraku najczęściej przesyła się:

  • Dokumenty
  • Odzież
  • Komputery
  • Sprzęt elektroniczny

Aby nadać paczkę w ten region, należy skorzystać z usług UPS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka do Iraku.