Paczka do Gibraltaru


Paczka do Gibraltaru

Gibraltar to brytyjskie terytorium zamorskie znajdujące się na Półwyspie Iberyjskim. Ma dostęp do Morza Śródziemnego. Jest to jeden z najgęściej zaludnionych krajów świata. Większość osób zamieszkujących te tereny ma pochodzenie Brytyjskie. Sporą grupę stanowią również osoby o pochodzeniu Hiszpańskim i Włoskim.

Bez żadnych problemów możemy nadać paczkę w ten region z pomocą kuriera. Wystarczy zgłosić taką chęć za pośrednictwem strony KurJerzy.pl, a na pewno kurier zrealizuje nasze zamówienie. Przyjedzie po paczkę pod wskazany adres, zabierze ją i dostarczy do odbiorcy. Na pewno paczka do Gibraltaru zostanie dostarczona szybko i terminowo. Przesyłki zagraniczne mogą być realizowane zarówno w stosunku do osób prywatnych, jak i do firm.


Kod pocztowy

Kod pocztowy do Gibraltaru składa się z pięciu znaków: dwóch liter i trzech cyfr. Przykładem jest CT18 7.

Czego nie należy przesyłać?

Firmy kurierskie utworzyły listę przedmiotów których nie przyjmują do przewozu ze względu na obowiązujące przepisy, przed wysyłką paczki powinniśmy się z nią obowiązkowo zapoznać. Znajdziemy ją na stronach firm kurierskich. Zawiera ona np. takie produkty, jak artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny więcej na: Przedmioty zabronione. Wymienione wyżej przedmioty wymagają specjalnych warunków przewozu, których nie uzyskamy w standardowym transporcie.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?
Z Polski do Gibraltaru najczęściej przesyła się:

  • Odzież
  • Komputery
  • Sprzęt elektroniczny
  • Dokumenty

Aby nadać paczkę do Gibraltaru należy skorzystać z usług firmy UPS.

Wyceń przesyłki zagraniczne – paczka do Gibraltaru.