Czym są przedmioty wyłączone z transportu kurierskiego?

Transport dzieł sztuki – towary zakazane w transporcie

Towary zakazane w transporcie – materiały ciekłe zapalne

Towary zakazane w transporcie – ADR

Towary zakazane w transporcie – agregaty prądotwórcze