Towary zakazane w transporcie – agregaty prądotwórcze


Towary zakazane w transporcie – agregaty prądotwórcze
Towary zakazane w transporcie – agregaty prądotwórcze

Istnieje szeroka lista towarów, które są zakazane w transporcie. Firma kurierska może odmówić nam ich wysłania ze względu na niebezpieczeństwo mogące się z tym wiązać. Jednym z takich produktów jest agregat prądotwórczy (używany).

Inaczej zwany generatorem prądotwórczym agregat to urządzenie elektroenergetyczne, które stanowi samodzielne źródło prądu. Składa się z prądnicy synchronicznej, silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz z urządzeń kontrolno-pomiarowych. Są to więc zespoły zdolne do wytwarzania energii elektrycznej. Można je kupić w sklepach zajmujących się elektroniką. Bardzo często sprzedawane są w supermarketach i sklepach budowlanych, jako urządzenia mogące znaleźć zastosowanie zarówno w domu, jak i na budowie.

Zastosowanie

Agregaty prądotwórcze znajdują zastosowanie w dwóch dziedzinach. Ich podstawowym zastosowaniem jest oczywiście wytwarzanie prądu dla różnych potrzeb. Mogą wytworzyć w naszym domu światło, ogrzewanie oraz energię potrzebną do zasilania komputera, pralki, lodówki i innych urządzeń, w momencie gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu z elektrowni. Mogą one wystąpić jednak również jako urządzenie pomocnicze, gdy normalna sieć rozdzielcza nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniej ilości prądu i może dojść do poważnych start materialnych i finansowych, jak na przykład w przedsiębiorstwach.

Dlaczego agregat jest niebezpieczny w transporcie?

Agregat, który wcześniej był używany może stwarzać zagrożenie w transporcie dla osób oraz innych przesyłek. Przede wszystkim ze względu na niebezpieczeństwo pozostania w nim resztek paliwa lub oleju, nawet jeśli produkt został dokładnie oczyszczony. Mogą one wylać się w trakcie transportu i zabrudzić inne przesyłki. W skrajnych wypadkach może dojść do wybuchnięcia urządzenia.

Kurier nie przewiezie

Firmy kurierskie nie zgadzają się na transport tego typu towarów, jeśli w środku zawierają resztki płynów. Najlepiej więc jak produkt będzie nowy. Z używanymi bywają spore trudności, przede wszystkim dlatego, że zazwyczaj w domowych warunkach nie jesteśmy w stanie ich precyzyjnie wyczyścić i wymagane jest serwisowe (z kartą) czyszczenie takich urządzeń. Pozostałe w środku urządzenia substancje mogą stwarzać zagrożenie, dlatego też kurierzy ze względów bezpieczeństwa przewożą nowe produkty.