Towary zakazane w transporcie – agregaty prądotwórcze