Towary zakazane w transporcie – używane części samochodowe mające kontakt z olejem, płynami

Jak dobrać odpowiedni rodzaj opakowania przesyłki?