Towary zakazane w transporcie – używane części samochodowe mające kontakt z olejem, płynami


Towary zakazane w transporcie - używane części samochodowe mające kontakt z olejem, płynami
Towary zakazane w transporcie - używane części samochodowe mające kontakt z olejem, płynami

Firmy kurierskie zobligowane są przestrzegać obowiązujących przepisów oraz listy towarów niebezpiecznych, które muszą być transportowane w specjalnych warunkach.

Jednym z produktów, których kurier nie może przewieźć standardową przesyłką są części samochodowe mające kontakt z olejami i płynami.

Zakaz ten głównie dotyczy używanych skrzyń biegów, silników spalinowych używanych, także większości generatorów zawierających benzynę. Mimo, że zbiornik może być opróżniony z paliwa, opary po benzynie uważane są za niebezpieczne i łatwopalne. Wyciek resztek substancji, może spowodować zapalenie się całego ładunku.

Nadawcy, którzy nie zastosują się do zakazu wysyłania towarów niebezpiecznych i mimo to wyślą je mogą ponieść surowe kary pieniężne oraz odpowiedzialność karną.

Firmy kurierskie muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Z tego względu powstała lista przedmiotów zabronionych do wysyłki.