Towary zakazane w transporcie – materiały stałe zapalne


Towary zakazane w transporcie – materiały stałe zapalne
Towary zakazane w transporcie – materiały stałe zapalne

Materiały stałe zapalne zaliczane są do towarów zakazanych w transporcie według umowy ADR.

Znajdują się w załączniku A, gdzie w ramach klasyfikacji towarów oznaczone są jako 4.1 w 13 stopniowej klasie.

Co to są materiały stałe zapalne?

W kategorii 4.1. znajdują się właśnie materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone. Według definicji materiały stałe zapalne to wszelkie łatwo zapalające się ciała stałe, gdzie płomień rozprzestrzenia się szybko, a także materiały stałe, które mogą zapalić się na skutek tarcia lub w wyniku krótkiego kontaktu ze źródłem zapłonu, np. z zapaloną zapałką. Zagrożeniem może być również wydzielający się trujący produkt spalania. Ten warunek spełniają materiały sproszkowane, granulowane albo w postaci pasty. Możemy do takich przedmiotów zaliczyć zapałki sztormowe, kamforę, sproszkowany krzem i wiele innych tego typu materiałów. Proszki metali mogą być szczególnie niebezpieczne, ze względu na to, że gaszenie ich normalnymi środkami gaśniczymi nie przynosi efektów i może zwiększać zagrożenie.

Czym są zapałki sztormowe?

Są to takie zapałki, które nie zgasną nawet wtedy, gdy będzie wiał bardzo silny wiatr. Dlatego właśnie są tak niebezpieczne w transporcie. Gdy się zapalą, będziemy mieli poważne problemy z ich zgaszeniem, co może spowodować ryzyko dla zdrowia i życia. Ich płomień jest bardzo intensywny przez pierwsze kilka sekund. Aby je zgasić, potrzeba bardzo dużej ilości wody, jeśli zapali się ich większa ilość.

Oznaczenie

Na przedmiotach, które są materiałami stałymi zapalnymi znajduje się specjalne oznaczenie. Jest nim znak w kształcie rombu, pokryty pionowymi biało-czerwonymi paskami. W górnej części znaku znajduje się płomień sygnalizujący możliwość zapalenia się przewożonych produktów. Na dole umieszczona została cyfra 4, która odnosi się do klasyfikacji ADR.