Transport materiałów wybuchowych – Towary zakazane w transporcie


Towary zakazane w transporcie – materiały i przedmioty wybuchowe
Towary zakazane w transporcie – materiały i przedmioty wybuchowe

Trzeba być przygotowanym na to, że kurier odmówi nam przewiezienia niektórych towarów.

Przede wszystkim należą do nich materiały i przedmioty wybuchowe.

Transport materiałów wybuchowych

Firmy kurierskie nie przyjmują do przewozu towarów, które znajdują się na liście przedmiotów zakazanych. Ze względu na bezpieczeństwa własnego i innych, a także dlatego, że obowiązuje ich konwencja ADR (dotyczy drogowych przewozów towarów oraz ładunków niebezpiecznych). Z pełnym spisem można zapoznać się na stronach firm kurierskich. Na pewno warto to zrobić. Dzięki temu, będziemy wiedzieli, jakich towarów należy unikać.

Klasa 1

Według europejskiej umowy ADR, którą podpisało w 2014 roku 48 państw, materiały i przedmioty wybuchowe zostały wprowadzone do pierwszej klasy towarów niebezpiecznych. Wszystkie dane dotyczące postępowania przy przewozie takich niebezpiecznych przedmiotów, do których materiały wybuchowe się zaliczają, można znaleźć w postanowieniach powyższej umowy. Są to m.in. rodzaj oznakowania i opakowania, jakie mają być wykorzystane do ich zabezpieczania. Wymienione zostały również pojazdy, którymi można je transportować. Jeśli chcemy zorganizować taki przewóz ta wiedza jest niezbędna.

Za materiały wybuchowe uznaje się m.in. trotyl, lont, miny, granaty, bomby, pociski, naboje, amunicja, fajerwerki oraz flary ratownicze.

Oznakowanie materiałów i przedmiotów wybuchowych

Towary niebezpieczne, takie jak materiały i przedmioty wybuchowe są oznakowane specjalnymi, pomarańczowymi tabliczkami. Ich przewożenie może spowodować wybuch, rozrzut odłamków, intensywny ogień, wydzielanie dymu.

Podział materiałów wybuchowych

Materiały wybuchowe można podzielić na:
Inicjujące – odznaczają się wysoką wrażliwością na bodźce cieplne i mechaniczne. Mogą ulec detonacji pod wpływem takich czynników, jak płomień, uderzenie, ukłucie, tarcie. Jest to wynikiem szybkiej przemiany chemicznej w proces detonacji. Do najbardziej znanych materiałów inicjujących zaliczana jest rtęć, azydek ołowiu, trójnitrorezorcynian ołowiu i tetrazen.
Miotające
– mają zdolność do wprawiania w ruch pocisku w lufie broni palnej. Palą się bardzo szybko, jednocześnie nie powodując detonacji. Można tutaj wyróżnić proch czarny, proch nitrocelulozowy i nitroglicerynowy.
Kruszące
– są to różnego rodzaju mieszaniny, do których zaliczamy na przykład amonowo-saletrzane materiały wybuchowe. W ich skład wchodzi saletra oraz trotyl.
Wyroby pirotechniczne – są to wszelkiego rodzaju materiały, takie jak fajerwerki, rakiety, baterie, rzymskie ognie.