Towary zakazane w transporcie – gazy


Towary zakazane w transporcie – gazy
Towary zakazane w transporcie – gazy

Gazy to substancje, które zaliczane są do grona towarów zakazanych w transporcie ze względu na niebezpieczeństwo, jakie się z nimi wiąże, w każdej chwili mogą wybuchnąć. Dlatego muszą być poddane wszelkim restrykcjom.

Gazy można znaleźć w załącznik A, który został utworzony w ramach ADR, czyli międzynarodowej konwencji określającej przepisy drogowe dotyczące przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Klasyfikują się one do klasy 2.

Rodzaje gazów

Możemy wyróżnić:

  • Gazy palne – wodór, metan, tlenek, węgla, amoniak, acetylen
  • Gazy niepalne – wszystkie gazy zaliczane do grona szlachetnych
  • Gazy trujące – tlenek węgla, siarkowodór, dwutlenek węgla, ozon, dwutlenek siarki

Co powoduje wypadki podczas transportu gazów?

Jeśli gazy są transportowane w niewłaściwy sposób, może łatwo dojść do wybuchu. Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest nieodpowiednia wentylacja pojazdu, którym są one przewożone. Butle, które transportowane są na samochodach mogą być również źle zabezpieczone.

Niektóre towary wymagają także specjalnych zaworów zabezpieczających przed wybuchem. Jeśli ich nie będzie, łatwo o tragedię. Czasem zdarza się również, że na czas transportu nie odłączony jest reduktor lub inne urządzenie zasilające. Ponadto, do wybuchu może dojść wtedy, gdy butla zbyt długo jest przechowywana w pojeździe. Ważne jest, aby jak najszybciej po dostarczeniu towaru na miejsce, wyjąć go z samochodu. Dlatego też nie jest możliwe przewożenie gazów w standardowych warunkach razem z innymi towarami, wymagane są specjalne warunki przewozu.

Zapalniczki i gaz

Kurier może odmówić nam przewiezienia zapalniczek, nawet w niewielkich ilościach. Nie przewiezie gazu do zapalniczek ani żadnych zapalarek. Wszystkie te produkty mogą zawierać łatwopalne gazy i płyny, które są w stanie doprowadzić do niebezpieczeństwa podczas transportu. W związku z tym, znajdują się one na liście towarów zakazanych w transporcie kurierskim.

Firmy odmawiają także przewożenia różnego rodzaju gazów, które stanowią substancje łatwopalne. Można do nich zaliczyć benzynę, propan-butan, acetylen oraz inne gazy łatwopalne oraz niepalne.

Butle, zbiorniki, cysterny

W tego typu pojemnikach mogą znajdować się niepalne, ale i łatwopalne gazy skompresowane. Pod wpływem ruchu, jakie powstaje w efekcie przewożenia towaru, może dojść do wybuchu.

Zapoznaj się z pozostałymi niebezpiecznymi towarami zawartymi w umowie ADR: https://www.kurjerzy.pl/blog/przesylki-kurierskie/towary-zakazane-w-transporcie-adr.