Jak zmienia się rynek e-handlu na Świecie?


E-handel
E-handel

Europa pozostaje zdecydowanie najlepiej przygotowanym regionem do handlu e-commerce, a osiem krajów unijnych znajduje się w pierwszej 10 światowego zestawienia. Dane te znajdziemy w raporcie/zestawieniu przygotowanym przez UNCTAD. Dane opublikowane przez United Nations Conference On Trade And Development dotyczą e-handlu w kanale B2C. Zobaczmy jak zmienia się rynek e-handlu w 2019 roku.

Aktualne dane dotyczące rynków w Europie

W raporcie znajdziemy między innymi informację, że drugi rok z rzędu Holandia jest liderem indeksu handlu elektronicznego UNCTAD dla przedsiębiorstw i konsumentów (B2C), następna na liście jest Szwajcaria. Jedynymi krajami pozaeuropejskimi z pierwszej dziesiątki są Singapur (będący na trzeciej pozycji) i Australia (plasująca się na dziesiątym miejscu).

Indeks ocenia 152 kraje pod względem gotowości do zakupów online, która szacowana jest na 3,9 bln USD na świecie w 2017 r. Stanowi to wzrost o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Kraje są oceniane pod względem dostępu do bezpiecznych serwerów internetowych. Niezawodności usług pocztowych i infrastruktury. Liczby aktywnych internautów, która korzysta z e-płatności lub płatności mobilnych. 10 krajów rozwijających się o najwyższych wynikach pochodzi z Azji i jest sklasyfikowanych jako kraje o wysokich lub średnich dochodach.

„Indeks B2C pokazuje, jak prawdziwa i niepokojąca jest przepaść cyfrowa między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się” – mówi Shamika N. Sirimanne, dyrektor jednostki UNCTAD, która przygotowuje roczny indeks. Przykładowo w sześciu krajach Europejskich 80% internautów dokonuje zakupów online. Jeśli jednak porównamy te kraje z państwami o niskich dochodach, to odsetek ten może wynieść niewiele powyżej 10%.

Istnieje pilna potrzeba pomocy mniej przygotowanym krajom w poprawie infrastruktury i budowaniu zaufania wśród ludności, w przeciwnym razie ich firmy i ludzie stracą możliwości oferowane towarów i usług przez internet. Będą oni też mniej przygotowani na różne wyzwania współczesnego świata.

Potrzebujemy lepszych statystyk dla e-commerce

Indeks UNCTAD podkreśla również potrzebę poprawy wiarygodności i dostępności statystyk, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Przykładowo dane użytkowników Internetu za 2018 r. były dostępne dla mniej niż połowy krajów w momencie obliczania indeksu. Najnowsze dane na temat rachunków bankowych i mobilnych pieniędzy pochodzą z 2017 r. Wypływ na to ma kilka czynników, ale można zauważyć jedną zależność. Zazwyczaj kraje najmniej przygotowane na gospodarkę cyfrową mają również najmniej informacji statystycznych.

Tegoroczny indeks został opublikowany na otwarciu pierwszego posiedzenia grupy roboczej UNCTAD ds. Pomiaru handlu elektronicznego i gospodarki cyfrowej 3 grudnia w Genewie w Szwajcarii. Dokument w wersji cyfrowej dostępny jest pod tym linkiem.

Nowa grupa będzie spotykać się co roku w celu omówienia luk w danych i określenia sposobów poprawy dostępności odpowiednich statystyk, szczególnie w krajach rozwijających się. Dzięki temu dużo łatwiej i dokładniej będzie można analizować zmiany na poszczególnych rynkach.

Podczas dwudniowego spotkania reprezentowanych jest ponad 40 krajów. Ponad 100 uczestników to eksperci statystyczni, urzędnicy rządowi i przedstawiciele organizacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Światowa Organizacja Handlu (WTO), Universal Postal Unia (UPU) i Eurostat.

Jak zmienia się rynek e-handlu – rankingi 2019

Edycja indeksu 2019 zawiera kilka istotnych zmian w stosunku do poprzedniego, 2018 roku.

Islandia, Nowa Zelandia i Szwecja znalazły się na liście poza pierwszą 10 najlepszych ze względu na spadek wyników w zakresie bezpiecznych serwerów i niezawodności usług pocztowych. Ten wskaźnik szczególnie pogorszył wyniki Islandii. Szwecja dodatkowo odnotowała spadek liczby ludności korzystającej z Internetu.

Trzy kraje z pierwszej dziesiątki zostały zastąpione przez Finlandię (przeskakującą z 12 pozycji na 4), Niemcy (odbijając się z 16 pozycji na 9) i Australię (przechodzącą z 11 miejsca na 10).

Jeśli chodzi o listę 10 największych gospodarek rozwijających się, główną zmianą było obniżenie rankingu Chile. Naród Ameryki Południowej został zastąpiony przez Katar, który wzrósł w szeregach dzięki wzrostowi wskaźnika korzystania z Internetu w tym kraju – praktycznie cały naród (99,7% populacji) jest teraz online, zgodnie z danymi z ministerstwa transportu i komunikacji.

Pomimo spadku indeksu Chile utrzymało się na pierwszym miejscu wśród krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Mauritius osiągnął najlepszy wynik w Afryce subsaharyjskiej. A Białoruś uzyskała najwyższe noty wśród gospodarek w okresie transformacji.

Oceny gotowości e-commerce

Aby pomóc krajom najsłabiej rozwiniętym w poprawie wyników, UNCTAD współpracuje ze swoimi rządami w celu określenia głównych wyzwań i sposobów ich rozwiązania poprzez szybkie oceny gotowości e-handlu. Od 2016 r. UNCTAD przeprowadził 20 takich ocen.

Raport ten bardzo dobrze pokazuje zmiany na rynkach i gotowość do przyjęcia przez internautów nowych sprzedawców w danym kraju. Warto przejrzeć, które kraje znajdują się na pierwszych pozycjach i do ich mieszkańców kierować swoją ofertę. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, na której pozycji znajduje się Polska. Przed nami jeszcze trochę pracy.