FedEx inwestuje w dostawy przesyłek samolotem


Dostawy przesyłek samolotem
Dostawy przesyłek samolotem

Boeing 767F, który dołączył do floty FedEx to dowód na to, jak na rynku usług kurierskich ważna staje się dostawa przesyłek samolotem. Przekłada się na to, czego oczekują klienci – ograniczenie czasu na dostarczenie paczki do minimum.

Boeing 767F to nowy samolot cargo, który powiększa i tak rozbudowaną flotę lotniczą marki FedEx Express. Pod tą nazwą kryje się odrębny podmiot, który zależny jest od spółki-matki, FedEx Corp. Uznaje się go za największą firmę zapewniającą usługi dostawy przesyłek samolotem. Po latach rozwoju tej marki w Stanach Zjednoczonych, teraz FedEx kładzie duży nacisk na zmiany w Europie. Służy temu m.in. modernizacja zasobów i zakupy nowych urządzeń, które zapewnią szybki transport przesyłek w Europie kontynentalnej i na Wyspy Brytyjskie.

Nowy Boeing we flocie FedEx

Model 767F ma przede wszystkim obsługiwać irlandzkie przedsiębiorstwa koncentrujące się na dostawie paczek do największych miast Europy. Boeing kursować ma głównie na trasie Dublin-Londyn-Paryż. FedEx podkreśla, że nowy sprzęt wpisuje się idealnie w trendy ekologicznych dostaw kurierskich. Transport charakteryzuje się większym pułapem ładowności przy obniżeniu emisji dwutlenku węgla. Możliwość podjęcia ładunku na pułapie 41 tys. kg oznacza, że podczas jednego lotu Boeing FedEx zabierze ok. 15 proc. więcej niż w standardowych rejsach.
Nowy Boeing zapewni połączenia przez pięć dni w tygodniu pomiędzy centrami FedEx zlokalizowanymi w Dublinie, Londynie oraz Paryżu. W ten sposób wzmocni możliwości dostaw w Europie Zachodniej. Eser Sezek, dyrektor zarządzający irlandzkim sektorem dostaw podkreśla, że otwiera to nowe możliwości eksportu – szybsze będą m.in. przesyłki do Wielkiej Brytanii.

Dostawy przesyłek samolotem w FedEx

FedEx Express to obecnie sieć blisko 700 samolotów oraz kilkudziesięciu tysięcy samochodów do obsługi zamówień na przesyłki lotnicze. Proces ten toczy się w oparciu o 10 punktów logistycznych na lotniskach oraz kilka tysięcy baz transportowych czy miejsc traktowanych jako punkty przeładunkowe. W sumie, przy obsłudze zamówień na dostawy przesyłek samolotem pracuje ok. 160 tys. osób. W efekcie FedEx jest największą tego typu firmą transportową na świecie. Firma szczyci się, że wraz z wprowadzaniem na rynek kurierski nowych samolotów regularnie wycofuje najstarsze modele. Sieć rozszerza się więc poprzez inwestycje w nowy dodatkowy sprzęt; za kluczową cechę firma uznaje jakość i szybkość dostawy kurierskiej. Jest tak od powstania marki FedEx – 1973 r.