Aktualizacja cennika DHL i opłata sezonowa. Opłata energetyczna w DPD.


Usługi kurierskie
Usługi kurierskie

Ważne informacje dotyczące firm kurierskich DHL i DPD.

  • DHL wdraża od 1 listopada 2022 r. aktualizację cennika swoich usług i wprowadza opłatę sezonową,
  • DPD wprowadza opłatę energetyczną

DHL – aktualizacja cennika oraz opłata sezonowa

Jak co roku cenniki usług kurierskich aktualizuje się w oparciu o sytuację na rynku transportowym. Wiele czynników składa się na ich wysokość. Przede wszystkim ceny paliw, opłaty drogowe i wiele innych. Zmiana cen dotyczyć będzie wszystkich rodzajów przesyłek.

Dodatkowym elementem cennika DHL od 15 listopada do 31 grudnia staje się Dopłata sezonowa.

Wysokość opłaty sezonowej firma DHL będzie publikować na stronie internetowej www.dhlparcel.pl ze wskazaniem jej wysokości oraz dokładnego czasu jej obowiązywania.

Maksymalna wysokość opłaty sezonowej nie przekroczy:
• dla przesyłek z elementami o wadze do 31,5 kg – 0,75 PLN
• dla przesyłek z elementami o wadze powyżej 31,5 kg – 10 PLN

DPD – opłata energetyczna

Firma DPD jako pierwsza wprowadza dodatkową opłatę energetyczną do każdej przesyłki. Jest to odpowiedź na rosnące ceny energii elektrycznej niezbędnej to prowadzenia każdego rodzaju działalności.

W komunikacie firmy możemy przeczytać:

Złożona sytuacja na rynku energii wymusiła na Spółce wprowadzenie opłaty energetycznej, która będzie obowiązywać od 1 listopada 2022 roku. Opłata będzie aktualizowana raz w miesiącu na stronie internetowej www.dpd.com.pl na podstawie realnie ponoszonych przez Spółkę kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz. Decyzja ta podyktowana jest koniecznością zachowania najwyższego poziomu jakości świadczonych usług.

Wysokość opłaty energetycznej w listopadzie 2022 r. będzie wynosić 0,25 zł do każdej przesyłki.

UPS – dopłaty w szczycie paczkowym

Przypomnijmy, że firma UPS już od kilku lat w okresie zwiększonej ilości przesyłek uruchamia dopłatę sezonową. Ma ona na celu utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług w okresie przedświątecznym.