PEKAES rozwija usługi drobnicowe – czas na Francję