Średnia cena przesyłki kurierskiej na świecie – badanie