Wysyłka paczki poza Unię Europejską


Wysyłka paczki poza Unię Europejską
Wysyłka paczki poza Unię Europejską

Dodatkowe formalności administracyjne, podwyższone ceny, odprawa celna – wysyłka paczki poza Unię Europejską pokazuje, jak wiele ułatwień w zakresie logistyki daje Wspólnota.

Procedury związane z wysyłką poza granice UE to często niemałe wyzwanie – głównie pod względem cierpliwości wobec kolejnych zestawień dokumentów. O ile przesyłki do krajów Unii traktowane są w Polsce tak jak wszelkie inne krajowe – a więc nie ma obowiązków celnych – tak logistyka do krajów spoza Wspólnoty jest diametralnie inna.

Dotyczy ona przede wszystkim kwestii stricte celnych. Obsługa uzależniona jest pod tym względem głównie od wartości wysyłanego towaru. O ile dokumentacja – tak traktuje się przesyłkę, którą zabezpiecza koperta – nie oznacza pod tym względem formalnych utrudnień, tak każda przesyłka towarowa równoznaczna jest z procedurą celną. Przesyłki o wartości ograniczonej do 1000 euro objęte są jej uproszoną formułą. Inaczej jest w przypadku bardziej zaawansowanych transakcji.

Pełną procedurę odprawy celnej przejść muszą przesyłki, które uznawane są za:

  • towary handlowe – w tym przypadku wartość nie ma znaczenia
  • towary niehandlowe, których wartość przekracza 1000 euro

Odprawę celną w zakresie eksportu nadawca może dokonać zarówno za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu jak i samodzielnie. W przypadku takiego wyboru, wystarczy dołączyć do przesyłki kopię faktury oraz pozostałych dokumentów wynikających z obowiązków celnych.

Przesyłka poza Unię, a opłaty i dokumentacja

Cło i podatek to podstawowe opłaty, jakie wiążą się z wysyłką przesyłki poza Wspólnotę. Przed realizacją warto zweryfikować, jakie ograniczenia pod tym względem ma kraj odbiorcy. Alkohol, tytoń, papierosy, materiały potencjalnie niebezpieczne – wszystko to może być powodem zwrotu przesyłki do nadawcy przez firmę kurierską.

Jeśli jednak towar nie budzi zastrzeżeń formalnych, niezbędne jest zapłacenie cła oraz podatku. Co ważne: zobligowany do tego jest odbiorca przesyłki, a więc adresat spoza Unii Europejskiej.

Eksport towarów poza UE wymaga sporządzenia deklaracji celnej:

  • Formularz CN22 dołączany jest do przesyłek listowych, których wartość nie przekracza 300 DTS (SDR)
  • Formularz CN23 to deklaracja dołączana do przesyłek przekraczających wartość 300 DTS (SDR).

Tajemniczo brzmiące skróty DTS/ SDR to – w zależności od wersji językowej: francuskiej lub angielskiej – jednostka Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jej kurs wobec złotego ustalany jest przez Narodowy Bank Polski.

Uwaga – przy wysyłce do konkretnych krajów niezbędne może być również spełnienie indywidualnych, dodatkowych wymagań. To m.in. certyfikaty jakości dotyczące żywności. Niezbędne bywa również dołączenie faktury sprzedażowej towarów.

Wysyłka poza UE a e-commerce

Rosnące zainteresowanie transakcjami zagranicznymi – nie tylko w krajach Wspólnoty – to efekt powszechnego zaufania do rozwiązań e-commerce. Kiedy na potrzeby badań raportu OnLine Cross-Border Mystery Shopping przeanalizowano kilkaset transakcji w kilkudziesięciu krajach, aż 94 proc. zamówień uznano za w pełni zrealizowane. Zamówienia ze sklepów internetowych oraz powiązana z tym logistyka stała się szybka, łatwiejsza i mniej obarczona ryzykiem potencjalnego błędu. Dzieje się tak nie tylko w obrocie wewnątrzwspólnotowym, ale również w relacjach z krajami spoza Unii Europejskiej.

Zlecając wysyłkę paczki poza Unię Europejską warto wykorzystać rozwiązania, które przyspieszają i ułatwiają całą procedurę. Serwis KurJerzy.pl samoczynnie generuje komplet niezbędnych dokumentów – to autorskie rozwiązanie, które oferuje jedynie nasza platforma.

Po wybraniu odpowiedniego charakteru wysyłki – np. sprzedaży, prezentu lub odnotowując przekroczenie określonej wartości – system wymaga podania informacji o dokładnej zawartości opakowania. Na tej podstawie generowany jest komplet dokumentów, w skład których wchodzą:

  • faktura komercyjna lub proforma
  • karta odprawy celnej
  • upoważnienie dla agencji celnej
  • załączniki

Oprócz etykiety, użytkownik KurJerzy.pl otrzymuje również pełen komplet dokumentów do wydruku – łącznie z instrukcją, gdzie należy złożyć podpisy oraz co wymaga dołączenia. A więc – wystarczy materiały wydrukować, podpisać oraz dołączyć do paczki.