Przesyłki zagraniczne – dokumentacja eksportowa


Przesyłki zagraniczne
Przesyłki zagraniczne

Jakie dokumenty będą nam potrzebne, aby wysłać przesyłkę zagraniczną za pośrednictwem firmy UPS lub GLS?

Zależeć to będzie m.in. od kraju do którego chcemy ją wysłać oraz zawartości.

Eksport do krajów Unii Europejskiej

Wysyłając przesyłki do kraju należącego do Unii Europejskiej nie jest wymagane składanie dokumentacji eksportowej na potrzeby odprawy celnej. To dzięki porozumieniu handlowemu jakim jest Unia Celna Unii Europejskiej nie istnieją wewnętrzne granice między państwami członkowskimi. A to sprawia, że w przypadku wszelkiego handlu towarami na jej obszarze nie stosuje się importowych oraz eksportowych opłat celnych. Czyli w przypadku eksportu do jednego z 27 krajów należących do Unii Europejskiej cła nie płacimy (nie dokonujemy odprawy celnej). Dotyczy to:

Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Eksport poza Unię Europejską

Zanim wyślemy przesyłkę zagraniczną, powinniśmy najpierw sprawdzić listę rzeczy, które UPS, GLS i inne firmy kurierskie nie wysyłają do danego kraju. Od państwa przeznaczenia będzie również zależał rodzaj odprawy. W przypadku wysyłki poza Unię Europejską mamy nieco więcej obowiązków. Wyjątkiem są dokumenty* wysyłane w kopercie, gdzie nie trzeba robić odprawy, wystarczy jedynie dołączyć standardowy dokument, czyli etykietę kurierską (list przewozowy).

 • Dla przesyłek o wartości do 22 euro (a także prezentów itp.), dokonuje się odprawy celnej uproszczonej, w takim wypadku do przesyłki dołączamy:
  – Kartę Odprawy Celnej,
  – jeden oryginał i dwie kopie faktury handlowej (np. fakturę proforma, fakturę komercyjną itp.).
 • Przesyłki których wartość przekracza 22 euro muszą przejść pełną odprawę celną i w takim wypadku potrzebna będzie:
  – Karta Odprawy Celnej,
  – upoważnienie oraz załącznik do upoważnienia agencji celnej (firmy kurierskiej) do podejmowania przez nią czynności przed organami celnymi w imieniu klienta (koszt ok. 17 zł),
  – jeden oryginał i dwie kopie faktury handlowej (np. faktury proforma, faktury komercyjnej itp.). W przypadku wysyłki kilku paczek do tego samego odbiorcy, tylko główna paczka musi posiadać dokument wysyłkowy oraz trzy kopie faktury handlowej. Każda dodatkowa paczka musi mieć etykietę adresową i etykietę nadania przesyłki usług międzynarodowych UPS.
  – w przypadku firm: kopia numeru Regon, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o działalności lub wyciąg z KRS (nie starszy niż 3 miesiące).
  – świadectwo pochodzenia lub inne dokumenty (zależy od rodzaju wysyłanego towaru).

Do pierwszego zamówienia doliczana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł za upoważnienie do odprawy. Po wpłynięciu wpłaty do naszego serwisu, wszystkie dokumenty eksportowe: Kartę Odprawy Celnej, upoważnienie, potwierdzenie zapłaty za upoważnienie oraz list przewozowy wysyłamy mailem. Z dokumentami wysyłana jest instrukcja pomocna przy ich wypełnianiu. Wypełnione dokumenty, faktury oraz etykietę należy przekazać kurierowi razem z paczką.

W przypadku eksportu (wywozu) nie ma cła wywozowego oraz innych podatkowych należności, w przeciwieństwie do importu (dopuszczenia do obrotu). Jeśli będzie to konieczne cło zobowiązany jest opłacić odbiorca, w zależności od kraju obowiązują różnej wysokości opłaty celne oraz podatki. Warto dodać, że od 10 marca 2016 roku Stany Zjednoczone podwyższyły limit na kwotę dla międzynarodowych przesyłek importowanych zwolnionych z dodatkowych opłat w postaci amerykańskiego cła i podatków z 200 USD na 800 USD.

Dodatkowe informacje:
– Firma musi posiadać numer EORI, który nadawany jest przez Urząd Celny.
– W naszym serwisie oferujemy możliwość eksportu do 253 krajów.

*Według UPS dokumenty to tekst pisany ręcznie bądź maszynowo lub tekst drukowany, który nie ma wartości handlowej.

Źródło: https://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/packaging/docs/export.html
https://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/customs/index.html