Przesyłka międzynarodowa a formalności: na czym polega odprawa celna


Odprawa celna
Odprawa celna

Odprawa celna to procedura, która często budzi szczególnie wiele wątpliwości. Na czym polega, czy jest niezbędna, jaki jest jej koszt – to tylko część z pytań, które powstają, gdy niezbędne jest oclenie przedmiotu wysyłanego poza granice. Oto, co warto wiedzieć o formalnościach związanych z cłem.

Odprawy celne są potrzebne do tego, by dany towar mógł być dostarczany w skali całego świata. Dotyczy to zarówno importu jak i eksportu. Tylko w sytuacji, gdy przesyłka ma status formalnie odprawionej, usługi kurierskie mogą być zrealizowane zgodnie z prawem – pod warunkiem, że istnieje pełna dokumentacja poświadczająca uiszczenie wszelkich powstałych należności celnych.

Proces ten nie należy do najłatwiejszych. Stąd, w przypadku przesyłek międzynarodowych warto korzystać z wiedzy i możliwości, jakie mają firmy obsługujące zamówienia kurierskie na dostawy międzynarodowe. Tak działa platforma KurJerzy.pl.

Na czym polega odprawa celna?

Każda międzynarodowa przesyłka – jeśli nie regulują tego np. wewnętrzne ustalenia dot. chociażby wymiany unijnej – musi spełniać wymogi odprawy celnej. Należy przez nią rozumieć zestaw procedur i procesów, które umożliwiają przewóz towarów do danego kraju.

Najczęściej odbywa się to przy pomocy brokerów celnych – agentów, którzy biorą na siebie kwestie techniczne związane z obsługą celną. Są to podmioty, które zostały uprawnione do organizacji odpraw, uiszczania opłat dot. ceł i innych procedur.

Jak wygląda odprawa celna?

Pierwszy etap odprawy polega na weryfikacji i analizie dokumentacji, która dotyczy danej przesyłki. Sprawdzana jest prawidłowość dokumentów – np. Kwestia faktur w przypadku towarów dostarczanych w logistyce międzynarodowej. Sprawdzane jest również to, czy dokumenty zawierają kluczowe dane – informację o nadawcy, jego dane kontaktowe, namiary na odbiorcę.

Urząd celny weryfikuje również wysokość opłat, które dotyczą danej przesyłki. Kwota uzależniona jest od specyfiki towarów. Nie dotyczy to tylko rodzajów. Wpływ na wysokość odprawy celnej ma również wartość wysyłanych materiałów czy przepisów w danym kraju.

Co ważne: celnicy analizują przesyłki w kontekście m.in. zobowiązań dla danego podmiotu. Jeśli więc przesyłki kurierskie zleca firma, która nie uiszcza opłat na czas, pojawi się problem z ocleniem towaru.
Do zwolnienia przesyłki z odprawy celnej dochodzi wtedy, gdy doszło do ostatecznego opłacenia podatków i innych należności.

Jak ułatwić proces celny?

Procedury celne wymagają zarówno wiedzy jak i doświadczenia. Warto w tym kontekście korzystać z usług wyspecjalizowanego pośrednika, który zadba o wszystkie formalności związane z wysyłką przesyłki kurierskiej za granicę.
W ten sposób sprawdzi ona, czy nadawca spełnia wymogi przepisów celnych. Dzięki doradztwu specjalistów można liczyć również na minimalizację problemów z przesyłką.

Odprawa celna – podsumowanie

Odprawa celna jest więc zestawieniem czynności, które prowadzą do tego, by urząd celny zaakceptował wjazd towarów do kraju, w którym dochodzi do importu produktów. Kluczową kwestią jest tu to, by przesyłki międzynarodowe zostały odprawione przez urząd celny jeszcze, zanim zostaną dostarczone do klienta. Niezbędnym dokumentami w tym procesie są faktury handlowe, listy przewozowe i etykiety wysyłkowe.

Dlaczego przy eksporcie i imporcie między krajami obowiązują cła? Każde państwo nakłada je – jako podatki – w sytuacji, gdy dochodzi do przekroczenia granic. To źródło dochodów, ale też narzędzie kontroli – np. w kontekście ochrony środowiska.

Jeśli od strony prawnej nie ma wątpliwości, po ocleniu firma kurierska transportuje przesyłkę z urzędu celnego pod adres odbiorcy. Co jednak zrobić, jeśli paczka została zatrzymana w urzędzie celnym? Najczęściej to efekt błędów, które znalazły się w dokumentacji. Warto sprawdzić np. wartość opłat wykorzystując do tego internetowe kalkulatory, które na bieżąco uwzględniają m.in wysokości opłat importowych.