Paczka do Kosowa


Paczka do Kosowa
Paczka do Kosowa

Paczka do Kosowa

Kosowo to terytorium, na którym prowadzone były jeszcze do niedawna krwawe walki zbrojne. Niepodległość zyskało dopiero w 2008 roku i stało się Republiką Kosowa. Konflikty odbywały się tu przede wszystkim na tle etnicznym. Były związane z walką o terytorium między Albańczykami i Serbami. Językiem urzędowym jest albański i serbski.

Firmy kurierskie dokładają wszelkich starań, aby paczka do Kosowa mogła zostać dostarczona terminowo. Zadaniem klienta jest jedynie zgłoszenie chęci jej nadania na stronie KurJerzy.pl w specjalnym formularzu. Pozwala to kurierowi na poznanie adresu osoby, do której ma przyjechać po paczkę. Dostarczy ją do odbiorcy terminowo. Klient bez wychodzenia z domu będzie mógł załatwić wszystkie formalności. Przesyłki zagraniczne mogą być nadane zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy.

Aby nadać paczkę do Kosowa należy skorzystać z usług UPS. Cennik został przedstawiony poniżej:

Paczka zagraniczna UPS Paczka zagraniczna GLS
WAGA [kg] CENA [PLN]
KOPERTA do 1 114,70 141,08
PACZKA do 5 308,33 379,25
do 10 402,32 494,85
do 20 507,03 623,65
do 30 628,28 772,78

Kod pocztowy
Kod pocztowy do Kosowa składa się z pięciu cyfr. Przykładem jest 10000 Prisztina.

Czego nie można przesyłać?
Firmy kurierskie utworzyły listę przedmiotów których nie przyjmują do przewozu ze względu na obowiązujące przepisy, przed wysyłką paczki powinniśmy się z nią obowiązkowo zapoznać. Znajdziemy ją na stronach firm kurierskich. Zawiera ona np. takie produkty, jak artykuły szybko psujące się, alkohol, antyki, leki, papiery wartościowe, rośliny żywe, materiały i przedmioty wybuchowe oraz łatwopalne, trujące, płyny itp. Nadawcy, którzy nie zastosują się do zakazu wysyłania towarów niebezpiecznych i mimo to wyślą je mogą ponieść surowe kary pieniężne oraz odpowiedzialność karną.

Firmy kurierskie są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego (IATA) oraz przepisów dotyczących transportu drogowego zawartych w Konwencji CMR, a także norm celnych. Dodatkowo każdy kraj może nie przyjmować także innych produktów, zabronionych w imporcie na podstawie własnych przepisów.

Co najczęściej jest przesyłane?
Z Polski do Kosowa najczęściej przesyła się:

  • Dokumenty
  • Odzież
  • Komputery
  • Sprzęt elektroniczny

Wyceń przesyłki zagraniczne – Paczka do Kosowa.