Międzynarodowe usługi kurierskie – skróty i nazwy własne


Międzynarodowe usługi kurierskie
Międzynarodowe usługi kurierskie

Usługi kurierskie bywają dla niektórych osób niemałym wyzwaniem w kontekście tego, co kryje się pod poszczególnymi skrótami, nazwami czy rozwiązaniami technicznymi poszczególnych firm. Szczególnym problemem bywają przesyłki międzynarodowe, które z założenia oznaczane są wersją anglojęzyczną. Na co zwrócić uwagę szykując się do wysłania paczki za granicę lub spodziewając się jej np. spoza Unii Europejskiej?

Przewozy międzynarodowe są z założenia obarczone szczególną liczbą zagadnień, na które należy zwrócić uwagę. Dotyczy to precyzyjnego określenia terminu dostarczenia przesyłki, monitoringu paczki wraz z opcją śledzenia całego procesu dostawy czy kwestii transportowania materiałów uznanych za potencjalnie niebezpieczne, co wymaga np. zgodności z procedurami poszczególnych państw oraz samego ruchu między krajowego.

Szykując się do zlecania wysyłek zagranicznych lub ich regularnych odbiorów trzeba oczywiście zwrócić uwagę na różnice w ich postrzeganiu w zależności od zasięgu terytorialnego dostaw. Za usługi europejskie uznaje się dostawy przesyłek ekspresowych oraz paczek na terenie Starego Kontynentu. Świadczenia globalne to dostawy do dowolnych krajów – w ich przypadku należy zwrócić uwagę na różnice w datach dostaw oraz opłatach dodatkowych wynikających z poszczególnego położenia państwa adresata i odbiorcy.

Cło a przesyłki międzynarodowe

Różnice między dostawami dotyczą rozliczania cła w zależności od lokalizacji dostawy. W przypadku terenu Unii Europejskiej i wysyłek w ramach Wspólnoty nie obowiązują typowe procedury celne, co sprzyja usługom cross-border: nadawaniu paczek zagranicznych przy minimalizacji wszelkich formalności.

W przypadku pozostałych pojawia się kwestia ceł nadawanych na przesyłki posiadające EORI, czyli indywidualny numer Economic Operators Registration and Indentification. Warto jednak zauważyć, że firmy kurierskie organizują czasowe odprawy celne i dokonują korekt, co sprzyja również ograniczeniu koniecznych formalności prawno-skarbowych.

Niemało wątpliwości w tym kontekście generuje podział usług kurierskich wg ograniczeń przewozowych. Co określają konkretne typy?

  • Status Prohibited – produkty bezwzględnie niedopuszczalne do transportu kurierskiego – np. amunicja i broń
  • Status Restricted – rzeczy o określonych ograniczeniach lokalnych w zakresie przewozu, np. biżuteria lub flora i fauna
  • Status Contidional – elementy, na które wyrażono zgodę, ale na konkretnych warunkach państwa – np. produkty, które łatwo ulegają degradacji lub zepsuciu

Międzynarodowe przesyłki zagraniczne

Równie sporym wyzwaniem bywa poszeregowanie przesyłek międzynarodowych w przypadku biznesów działających w e-commerce. Coraz więcej przedsiębiorców działa transgranicznie zakładając, że klientów nie trzeba szukać wyłącznie w danym państwie. Stąd rosnące zainteresowanie tym, jak wysłać przesyłkę z Polski do Niemiec, Francji czy innego kraju UE. Należy zauważyć, że szczególnie na zachodzie Europy spore znaczenie odgrywa prawidłowe oznaczenie określonych usług.

Na co warto zwrócić uwagę? Oto najważniejsze skróty i nazwy własne, które warto zapamiętać:

  • Same Day Delivery – status, w którym zapewnia się, iż dojdzie do dostawy produktu do klienta w dniu, kiedy doszło do złożenia zamówienia
  • Dropshipping – kompleksowe działanie w zakresie obsługi zlecenia obejmujące magazynowanie towaru, przyjmowanie oraz kompletacja zamówień i wykonanie pełnej dokumentacji sprzedaży wraz z zapewnieniem transportu towaru do odbiorcy
  • Track&Trace – możliwość udostępnienia lokalizacji przesyłki przy wykorzystaniu internetu; dotyczy to zarówno przeglądarki jak i np. aplikacji kurierskich
  • Flex Delivery Service – usługi, w ramach których dochodzi do powiadomienia adresata o tym, że została do niego wysłana przesyłka; standardowo dodaje się do tego również przewidywany termin doręczenia paczki niezależnie od lokalizacji odbiorcy

Z regularnych wysyłek paczek zagranicznych korzysta obecnie – jak pokazują analizy sektora KEP – ok. 30 proc. Polaków regularnie robiących zakupy w sieci lub pracujących w branży e-commerce.