Opłata paliwowa a dostawy kurierskie – na czym polega ten element ceny?


Opłata paliwowa
Opłata paliwowa

Opłaty paliwowe to często lwia część ceny, jaką trzeba zapłacić za przesyłki kurierskie – stąd np. w strategii sklepów internetowych dążenie do tego, by minimalizować wydatki i analizować, jak wysoki jest koszt paliwa w cenie usługi. Na czym polega ta formuła? Warto zwrócić przede wszystkim uwagę na to, jak bardzo wysokość opłat paliwowych zmieniła się w Polsce przez kolejne lata.


Opłata paliwowa w usługach kurierskich to jeden z punktów, które często poddawane są szczególnej analizie. Wynika to najczęściej z faktu prezentacji – jest ona dodawana do ceny bazowej usług kurierskich i zmienia się w zależności od kilku czynników. W rezultacie, np. prowadząc sklep internetowy i szukając możliwości optymalizacji, można doszukiwać się w tym punkcie cennej przestrzeni do oszczędności.

Oczywiście to rozwiązanie pozorne, bo nie uwzględnia sensu tego, czym i jest i jak działa opłata paliwowa – ze szczególnym naciskiem na to od czego zależy i jak często jest regulowana.

Opłata paliwowa jako dodatkowy czynnik do wyceny kurierskiej

Podstawowym pytaniem zadawanym przez osoby nie znających meandrów logistyki jest to, dlaczego w ogóle opłata paliwowa podawana jest w wycenach kurierów jako element dodatkowy i niejako samodzielny. Trzeba tu przede wszystkim zrozumieć, jaki jest cel tego elementu cennika. Jest ona dodawana do ceny bazowej usług kurierskich, aby zrekompensować zmienne koszty paliwa. W sytuacji, gdy firmy kurierskie używają pojazdów do transportu paczek, a paliwo jest znaczącym wydatkiem, muszą dość szybko i precyzyjnie regulować wahania rynkowe.

Pokazuje to sytuacja w czasach kryzysowych – np. wraz z ograniczeniami powstałymi po wybuchu wojny w Ukrainie. Kiedy ceny paliwa rosną, firmy kurierskie mogą nie być w stanie zaabsorbować dodatkowych kosztów, więc dodają opłatę paliwową do ceny bazowej, by pokryć powstały deficyt. W ten sposób opłata paliwowa niejako pomaga firmom kurierskim zachować konkurencyjność, jednocześnie pokrywając ich wydatki.

Czynniki wpływające na wysokość opłaty paliwowej

Mitem jest myślenie, iż wysokość opłaty paliwowej wynika wyłącznie z ceny surowca. W kontekście logistyki trzeba na to spojrzeć zdecydowanie szerzej. Opłata paliwowa jest ściśle uzależniona bowiem od kilku czynników – samego kosztu paliwa, ale też przebytej odległości i wagi paczki. Cena paliwa jest – co oczywiste – najistotniejszym czynnikiem, ponieważ bezpośrednio wpływa na koszty eksploatacji pojazdów kurierskich. Niemniej jednak odległość i waga paczki również odgrywają rolę, ponieważ wpływają na ilość zużytego paliwa. W rezultacie takie połączenie przekłada się całościowo na wysokość opłaty.

Częstotliwość zmian cen a opłaty paliwowe

Tak dochodzimy do sedna – tego, jak często (i jak wysoko!) zmienia się opłata paliwowa. Taka waloryzacja może znacząco podwyższać – ale też obniżać – ceny usług kurierskich. W logistyce przyjmuje się, iż firmy kurierskie zazwyczaj dostosowują opłatę paliwową w regularnych okresach co tydzień lub co miesiąc; niemniej jednak niektóre z nich decydują się na to w innych przedziałach czasowych.

Jeśli spojrzeć na to, jak zmieniały się ceny opłaty paliwowej w Polsce, widać wyraźnie dynamikę – pokazuje to chociażby przykład z kilkunastu ostatnich lat.

W 2010 roku wprowadzono w Polsce opłaty paliwowe w wysokości od 1,5% do 5% ceny bazowej usług kurierskich – takie dane przedstawiała m.in. firma kurierskja DHL. Jednak już w 2012 r. DPD podniosła opłaty do 7,5% ze względu na rosnące ceny paliw. Ten poziom utrzymywał się w latach 2013-2014.

Z kolei w 2015 roku dopłaty paliwowe spadły do 1,5% – 4% ze względu na niższe ceny paliw. Na taki ruch decydował się wtedy intensywnie walczący o klientów InPost. Po trzech latach, w 2018 roku dopłaty paliwowe ponownie wzrosły do 4% do 8% z powodu rosnących cen surowców. Utrzymywały się w tym przedziale – później sprzyjały temu relatywnie stabilne ceny paliw. Wystarczył jednak kolejny kryzys i widmo deficytów na rynku, a w 2022 roku dopłaty paliwowe wzrosły od 20% do 24%.

Opłata paliwowa jako element strategii cenowej

Patrząc na to z perspektywy klientów, ważna jest swoista decentralizacja wysokości cen opłaty paliwowej – nie wszystkie firmy kurierskie mają taką samą wartość. Różnice w cenach mogą zależeć od kilku czynników, w tym wielkości firmy kurierskiej, regionu, w którym działa, oraz strategii cenowej. Na przykład niektóre firmy kurierskie mogą oferować niższe ceny bazowe, ale wyższe dopłaty paliwowe, podczas gdy inne mogą mieć wyższe ceny bazowe i niższe dopłaty paliwowe.

W rezultacie opłata paliwowa w usługach kurierskich jest istotnym elementem cenowym, ponieważ pomaga firmom kurierskim pokryć wydatki, gdy ceny paliwa ulegają wahaniom.