Gwarantowany termin dostawy kurierskiej – jak należy go rozumieć?


Termin dostawy
Termin dostawy

Nadanie przesyłki – szczególnie w relacjach biznesowych – naturalnie wiąże się z dużą presją na to, by dostarczyć paczkę maksymalnie szybko. Stąd dążenie do tego, by kurierzy ściśle i precyzyjnie określili, jaki będzie maksymalny termin, w którym zapewnią realizację usługi logistycznej. Jak można w tym kontekście rozumieć dość często stosowane określenie dotyczące gwarantowanego terminu dostawy?

To jedna z tych definicji, które budzą szczególnie wiele wątpliwości. Operatorzy i firmy kurierskie stosują go niechętnie, bo z założenia nie pozostawia wręcz żadnego marginesu na np. opóźnienia z przyczyn losowych. Z drugiej strony: szczególnie w relacjach B2B przedsiębiorstwa kładą duży nacisk na podanie takiego terminu – chociażby w formie deklaracji. W ten sposób uzyskują chociaż ogólną odpowiedź na to, jak długo trwać będzie dostawa przesyłki kurierskiej – np. na rynkach zagranicznych.

Gwarancja określonej daty dostawy paczki – rzeczywistość czy fikcja?

Można założyć, że gwarantowany termin dostawy to swoista obietnica firmy kurierskiej, że przesyłka zostanie przez nią dostarczona w określonym terminie. Wiąże się to z wyraźnymi konsekwencjami. Kurier ma w rezultacie obowiązek dostarczenia paczki w ustalonym czasie – przy czym chodzi w tym przypadku o samo wskazanie dnia. Trudno bowiem oczekiwać, by gwarancja dostawy np. o godz. 11.37 była w jakikolwiek sposób realna – zamówienie takiej usługi jest z gruntu niemożliwe.

Warto w tym kontekście spojrzeć, jak wiele czynników może negatywnie wpływać na czas doręczenia paczki przez kuriera. Zimą to warunki atmosferyczne – np. opady śniegu, ale też w innych okresach czasu zimy czy powodzie. Są one w stanie zakłócić regularny harmonogram dostaw. Mają też wpływ na niebezpieczne warunki na drogach, czego skutkiem są opóźnienia lub wstrzymanie dostaw.

W okresie przedświątecznym odnotowywany jest nadmiar przesyłek. W okresach intensywnego handlu, takich jak np. grudzień, firmy kurierskie mają zwykle większe obciążenie i nadmiar przesyłek do dostarczenia. To może prowadzić do opóźnień w dostawach.

Pomimo coraz lepszych możliwości logistycznych, zwłaszcza na terenach wiejskich czy w trudno dostępnych rejonach, mogą występować czasowe trudności drogowe dla kurierów – to także wpływać może na czas doręczenia paczki.

Spóźnienie kuriera – co można zrobić?

Zakładając, że firma deklarowała określony termin doręczenia paczki, z którego się nie wywiązała, pojawia się sporo wątpliwości proceduralnych. Konkretne kroki uzależnione są ściśle od założeń i polityki handlowej i marketingowej danej marki. Stąd istotne jest, by przed wysłaniem przesyłki sprawdzić założenia firmy kurierskiej dotyczącą gwarantowanego terminu dostawy oraz zasady rekompensaty w przypadku opóźnień.

A jest o co się – potencjalnie – spierać. Branża logistyczna szacuje, że w Polsce średnie terminy doręczeń przesyłek kurierskich zazwyczaj wynoszą od 1 do 3 dni roboczych dla przesyłek krajowych, pod warunkiem, że nie wystąpią żadne nieprzewidziane okoliczności. Doręczenie powyżej tego terminu może budzić już wątpliwości ze strony zleceniodawcy. Jeszcze dłuższe terminy dostaw obowiązują w przypadku wysłania przesyłki z Polski do innych krajów.

Np. średni termin dostawy paczki kurierskiej do Anglii wynosi zazwyczaj od 2 do 5 dni roboczych, w zależności od wybranej firmy kurierskiej i rodzaju usługi. Krótszy czas doręczenia będzie w przypadku Niemiec – tam dostawa paczek do zajmuje zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych, przy wykorzystaniu standardowych usług kurierskich. Duże znaczenie może odgrywać to, czy nadawana jest ona np. w Szczecinie czy na Podkarpaciu – w zależności od lokalizacji może to przyspieszyć lub opóźnić realizację doręczenia.

A co, jeśli chcemy mieć pewność, w jakim terminie dochodzą paczki na kontynent inny niż Europa? Dostawa paczek do krajów azjatyckich, takich jak Chiny czy Japonia, może zająć od 5 do 10 dni roboczych lub dłużej. Nieco optymistyczniej wygląda to w przypadku USA. Przesyłki kurierskie do Stanów Zjednoczonych mogą być dostarczane w ciągu 3-7 dni roboczych, jednak niektóre firmy oferują również ekspresowe usługi dostawy w krótszym czasie.

Termin dostawy – doręczenia oferowane przez popularne firmy kurierskie

Trzeba mieć świadomość, że czym innym są średnie i ogólne terminy dostawy, a innym – oficjalne terminy doręczeń ze strony kurierów. Np. InPost oferuje usługę “Kurier48”, która gwarantuje dostawę w ciągu 48 godzin od nadania przesyłki. Firma wykorzystuje też usługę “KurierExpress”, która zapewnia dostawę w ciągu 24 godzin – oczywiście w Polsce.

Podobnie działa DPD – oferuje usługę “Classic” dla przesyłek krajowych, która gwarantuje dostawę w ciągu 1-2 dni roboczych. Istnieje też opcja “Express” dla szybkich dostaw w ciągu 1 dnia roboczego.

Ponieważ tego typu rozwiązania dość dynamicznie się zmieniają, nie można traktowanych tych propozycji jako opcja stała – to raczej rozwiązania regulowane na bieżąco i w zależności od np. okresu kalendarzowego.