Nowość na rynku kurierskim – odbiór paczki przez PIN


PIN
PIN

Kod dostarczany SMS-em lub w formie e-mail wprowadza Poczta Polska. Firma podkreśla, że ma to podwyższyć bezpieczeństwo odbioru przesyłek, ale może to wpłynąć również na szybkość procedury odbioru towarów od kuriera.

Jak działać będzie odbiór przesyłki kurierskiej proponowany w nowej wersji przez Pocztę? Mechanizm jest prosty: nadawca – składając zamówienie na usługi kurierskie – przekaże numer telefonu lub adres e-mail adresata. Do tych danych Poczta Polska, na etapie przed doręczeniem przesyłki, przypisze indywidualny kod do każdego odbiorcy. Będzie miał on sześć cyfr. Kod PIN będzie stanowił podstawę odbioru – po podaniu właściwej kombinacji cyfr kurier pozostawia przesyłkę adresatowi.
Rozwiązanie to dostępne będzie w trzech opcjach usług zapewnianych przez Pocztę Polską: Pocztex, Paczka+, Paczka Pocztowa.

Czy kod odbioru przesyłki zadziała w paczkach niestandardowych?

Nie – Poczta Polska założyła, że część usług nie będzie objęta działaniem kodu. Dotyczy to takich rozwiązań jak: elektroniczne potwierdzenie odbioru, doręczenie przesyłki do rąk własnych, dostawa za potwierdzeniem odbioru.
Co oczywiste, również przesyłki administracyjne – np. listy z sądu – cywilne, karne i podatkowe nie będą objęte działaniem PIN.

Inne usprawnienia doręczeń kurierskich

Poczta Polska wyraźnie wdraża rozwiązania, które mają przyspieszyć odbiór przesyłek kurierskich. Od kwietnia 2020 r. obowiązują nowe wytyczne dotyczące doręczania przesyłek listowych poleconych oraz paczek pocztowych i przesyłek kurierskich. Listy bez potwierdzenia odbioru i bez EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru) mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata.

Czy kod PIN możliwy jest w każdym typie przesyłki?

W przypadku przesyłek paczkowych i kurierskich, których odbiór jest niemożliwy na PIN wystarczy okazanie przedstawicielowi Poczty dokumentu tożsamości. Może być to dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Przedstawiciel poczty musi mieć możliwość spisania czterech końcowych cyfr numeru tego dokumentu.
Zmiany te nie dotyczą takich przesyłek jak sądowe oraz do prokuratur czy innych organów państwowych, a także komorników sądowych.