DHL zarządzi dostawami poprzez “cyfrowe bliźniaki”


Cyfrowe bliźniaki DHL
Cyfrowe bliźniaki DHL

“Cyfrowe bliźniaki” brzmią tajemniczo, ale mogą okazać się ciekawą przewagą na rynku usług transportowych. DHL, jedna z wiodących marek na rynku transportowym, chce w przyszłości oprzeć logistykę na technologii, która stworzy cyfrowe kopie obiektów.

“Cyfrowe bliźniaki”, jak roboczo DHL określa tę koncepcję, mogą znacząco zmienić sprawną obsługę operacji logistycznych. W sytuacji, gdy firmy kurierskie stawiają szczególny nacisk na szybkość działania, sprawny transport od nadawcy do odbiorcy i bezproblemową lokalizację produktów, wirtualne kopie obiektów to rzeczywista wartość dodana.
DHL opisał koncepcję i wzrost liczby “cyfrowych bliźniaków” w raporcie analizującym aktualne trendy logistyczne w branży. Firma pokazuje w nim jak ważna jest digitalizacja w kontekście zarządzania obiektami w branży transportowej i kurierskiej. Według DHL przygotowanie cyfrowych odpowiedników danych miejsc przełoży się na sprawniejsze zarządzanie centrami logistycznymi i całą siecią dostaw.

Jak działają “cyfrowe bliźniaki” w koncepcji DHL

Każdy projekt to cyfrowe odzwierciedlenie istniejącego budynku – ale również np. przedmiotu czy całego procesu. Przełożenie rzeczywistości do świata wirtualnego pozwala DHL nie tylko na bieżący monitoring. Ma służyć przede wszystkim symulacji – sprawdzi, jak w przypadku określonych zmian zachowa się obiekt lub cały łańcuch logistyczny. W ten sposób cyfrowa kopia jest niejako testerem nowości, które marka może wdrażać na bieżąco do systemu obsługi.

Gdzie można testować kopie cyfrowe?

DHL widzi spore możliwości zastosowania “cyfrowych bliźniaków”. Naturalne wydaje się być ich użycie w kontekście kompleksowego projektowania logistyki – np. opartej zarówno na transporcie lądowym i morskim. DHL chce jednak używać “cyfrowych bliźniaków” w przypadku monitorowania przesyłek – pod kątem lokalizacji czy uszkodzeń. Przeniesienie rzeczywistości do cyfryzacji pozwoli także na sprawniejsze współdziałanie magazynów w zakresie inwentaryzacji, obsługi operacyjnej czy konserwacji. Odpowiednio zaprojektowany system zadba o to, by przewidywać potencjalne awarie maszyn; symulator przeanalizuje też jak np. zachowa się w takim przypadku dział dostaw czy wysyłki. W ten sposób DHL ma być perfekcyjnie przygotowany do każdego rozwiązania: od niespodziewanych przestojów po zmiany technologii. To, jak zauważa firma, całkowicie zmieni postrzeganie łańcucha dostaw w firmie.

Kierunek wytyczony przez DHL

“Świat wirtualny i fizyczny łączy się. Cyfrowe bliźniaki, wspierane przez Internet Rzeczy, przetwarzanie danych w chmurze, sztuczną inteligencję i zaawansowane technologie wizualizacji są wirtualnymi reprezentacjami zasobów fizycznych” – zauważa w raporcie DHL. Firma zakłada, że wprowadzenie w najbliższych latach wirtualnych modeli poprawi wydajność procesów logistycznych. W konsekwencji stanie się standardem łańcucha dostaw i aktywności logistycznej – zauważa w raporcie.