DHL analizuje stan globalizacji na świecie


DHL
DHL

Raport z 2016 roku przedstawiony przez DHL zawiera ogólne omówienie stanu globalizacji oraz szczegółowy opis sieci powiązań poszczególnych krajów i regionów, tzw. Global Connectedness Index (GCI).

Dane pokazują, że tempo globalizacji w 2015 roku nie spadło do poziomu sprzed kryzysu. W ubiegłym roku sieć powiązań światowych była nawet o około 8% większa niż w 2005 r. Największy wzrost został osiągnięty w przepływie informacji, mniejszy w przepływie kapitału i osób. Nastąpiło natomiast zmniejszenie międzynarodowego przepływu towarów.

I tak według raportu najbardziej powiązanym krajem na świecie pozostaje Holandia. Natomiast wśród regionów liderem po raz kolejny została Europa. To dzięki temu, że pierwsze 10 krajów o najwyższym poziomie globalizacji na świecie (z wyłączeniem Singapuru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich), znajduje się w Europie.

dhl
Źródło: dhl

Drugim regionem pod względem sieci globalnych powiązań jest Ameryka Północna, za sprawą przepływu kapitału i informacji oraz Stanów Zjednoczonych jako najbardziej powiązanego kraju obu Ameryk. Ameryka Północna wyprzedziła Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby, osiągając największy wzrost całkowitej sieci powiązań w ciągu ostatnich dwóch lat. Kraje azjatyckie zanotowały spadek średniego poziomu globalnej sieci powiązań. Singapur może pochwalić się pozycją lidera, według obydwu nowych indeksów globalizacji na poziomie miast.

Globalizacja to ogół procesów, które zmierzają do zwiększającej się współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur. Efektem tych działań jest tworzenie się „jednego świata” (Wikipedia).

Źródło: DHL